Řešení

DEHN nabízí komplexní řešení v oblasti ochrany před účinky přepětí, ochrany před bleskem/uzemnění a ochrany zdraví při práci pro celou řadu průmyslových odvětví.