DEHNconcept Planungsservice
Studie proveditelnosti ochrany před bleskem

Know-how společnosti DEHN pro vaše projekty

Úspěchy v oblasti ochrany před bleskem a přepětím od roku 1910, desítky let zkušeností s projektováním systémů ochrany před bleskem a přepětím – to je společnost DEHN.

Petrochemické závody a elektrárny, průmyslové a kancelářské budovy – ty všechny potřebují spolehlivou ochranu. Aby byly bezpečné a aby pracovní a výrobní procesy probíhaly spolehlivě. Využijte při svém plánování poradenské služby společnosti DEHN.

Co Vám můžeme nabídnout?

Jelikož dlouhodobě zajištujeme bezpečnou ochranu před bleskem, nabízíme Vám nyní vypracování studie proveditelnosti izolované jímací soustavy za pomoci vysokonapěťových vodičů HVI pro řešený objekt.

 

Co studie proveditelnosti obsahuje?

Studie proveditelnosti obsahuje obecný technický popis řešení, zjednodušený model objektu s jímací soustavou, výpočet ochranného prostoru pomocí metody valící se koule, orientační výpočet dostatečné vzdálenosti, orientační schéma zapojení izolované jímací soustavy a hrubý seznam potřebného materiálu.

Postup plánování pomocí studie proveditelnosti

Od prvních úvah až po hotový koncept ochrany.

Takto snadné je plánování pomocí studie proveditelnosti

Ochrana před bleskem a přepětím je velmi komplexní téma. Plánování vyžaduje čas, zaškolení a kapacity ... Možnost získat vše kompletně od společnosti DEHN je pro mě ideální. Ušetřím tak čas a mí zaměstnanci mohou pracovat na jiných projektech.

Překvapilo mě, že lze tolik ušetřit díky přesnější kalkulaci materiálu.

Potřebné podklady pro zpracování studie proveditelnosti

  • Název akce
  • Projektant / objednatel studie
  • Investor
  • Stavební výkresy, obzvlášť půdorys střechy a pohledy nejlépe v .dwg, nebo model v .ifc a .pdf
  • Adresa stavby
  • Zařazení objektu do hladiny LPS
  • Polohy vývodů uzemnění v případě jejich využití (stávající stavba)
  • Požadavky zadání (způsob kotvení jímačů, trasy svodů, umístění zkušební svorky apod.)
  • Doplňující informace
  • Doplňující fotodokumentace/vizualizace

Co Vám dále můžeme nabídnout?

Vyhodnocení stávajícího stavu ochrany před bleskem

Kontrola a zhodnocení současného stavu ochrany před bleskem s vypracováním doporučení kroků, které je potřeba podniknout.

 

Projekt a podpora projektantů

Doporučení konkrétního projektanta. Ověření vybraného projektanta, poskytnutí informace, zda se zúčastňuje vzdělávacích aktivit DEHN s.r.o. Zaškolení a poskytnutí konzultací projektantovi/organizaci, kterou jste si vybrali pro spolupráci. Vyjádření k vytvořené dokumentaci.

 

Realizace a montáž

Doporučení konkrétní montážní firmy. Ověření vybrané firmy, poskytnutí informace, zda se zúčastňuje vzdělávacích aktivit DEHN s.r.o. Zaškolení a poskytnutí konzultací montážní firmě, kterou jste si vybrali pro spolupráci. Vyjádření k realizované práci a její kontrola.

 

Výše uvedené aktivity zajišťujeme zdarma v rozsahu odpovídajícímu zadání a množství několika pracovních hodin. Na detailní zpracování jednotlivých kroků následně doporučujeme specialisty, se kterými máme zkušenosti. Výsledná cena a rozsah prací je potom na dohodě mezi specialistou a Vaší společností dle rozsahu zakázky.

Na vybrané služby se podrobněji podívejte zde:

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top