Zabezpečení vodíkových zařízení

Vodík je klíčovou složkou energetické transformace, a proto se mu v průmyslu věnuje stále větší pozornost. Tento chemický prvek je však hořlavější než jiné plyny a při manipulaci s ním hrozí vysoké riziko výbuchu. Z tohoto důvodu jsou provozovatelé těchto zařízení povinni zpracovat a realizovat komplexní koncept ochrany.

Ochrana před bleskem a přepětím

Ucelený koncept ochrany zahrnuje vnější ochranu před bleskem, přepěťovou ochranu a uzemnění / vyrovnání potenciálů. Co se týče přepětí a bleskových výbojů, je třeba brát v úvahu ex zóny a části zařízení, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Jedině tak lze zajistit provozuschopnost zařízení a ochranu osob nacházejících se v jeho blízkosti. Přijměte příslušná opatření k ochraně oblastí s rizikem výbuchu zón 0 a 1, a také částí systému, do kterých může blesk udeřit přímo nebo kde lze očekávat dílčí bleskové proudy či přepětí. Příkladem jsou ventilační a odvětrávací šachty, komíny, nadzemní nádrže a potrubí. Jako partner vodíkového hospodářství nabízíme komplexní koncepty ochrany pro prostředí s rizikem výbuchu.

Vodíkové čerpací stanice

Komplexní řešení ochrany před bleskem a přepětím pro zajištění provozu vodíkových čerpacích stanic na veřejných místech a pro zaručení bezpečnosti osob.

Více informací

Doporučené produkty

Ekvipotenciální přípojnice PAS EX

Pro použití v ex zónách 1/21 a 2/22. Veškerá připojení jsou zajištěna proti samovolnému uvolnění pomocí pérové podložky.

Více informací

BLITZDUCTORconnect

Univerzální kombinovaný svodič pro ochranu obvodů MaR, sběrnicových a telekomunikačních systémů v průmyslovém prostředí před poškozením bleskem a přepětím.

Více informací

Ke stažení

Brožura DS 380 Více bezpečí v prostředí s rizikem výbuchu Vyrovnání potenciálů .pdf 1.6 MB

Máte dotazy k vodíkovým zařízením?

Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás a my na ně detailně odpovíme.
Osobní kontakt lze získat telefonicky nebo e-mailem:

Email: [email protected]      Tel: 222 998 880 (-881, -882)