Ochrana pro nemocnice.

Fungující technologie mohou mít v kritických infrastrukturách, jako jsou nemocnice, klíčový význam. Vzhledem k síťově propojeným citlivým systémům digitalizace procesů jsou i nároky na nemocnice stále vyšší. Ochranu před výpadkem technologií zajišťuje ucelená koncepce ochrany před bleskem a přepětím.

Řešení ochrany DEHN pro nemocnice.

Nemocnice jsou součástí kritické infrastruktury, kde selhání život udržujících opatření má pro dotčené pacienty závažné následky. V důsledku digitalizace procesů se mění i požadavky na ochranná opatření. Digitální lékařské záznamy, robotická chirurgie, technická zařízení, automatizované procesy, měřicí, řídicí a regulační technika pro řízení budov, kontroly vstupů – to je jen několik příkladů procesů, jež našly své uplatnění v nemocnicích.

O to důležitější jsou propracované koncepty ochrany a promyšlené řízení rizik. Významnou součástí jsou ochranná opatření proti nebezpečnému působení blesku a přepětí. Je třeba respektovat normu ČSN 33 2000-7-710. Tato norma upravuje požadavky na elektrickou bezpečnost v prostorách využívaných pro lékařské účely. Zaměřuje se na bezpečí pacientů a personálu a nepřetržité dodávky energie.

Nabízíme ucelené koncepty ochrany, které zajišťují bezpečnost pacientů, bezpečnost personálu, ochranu před výpadky informační a telekomunikační technologie a nepřetržité dodávky energie. V těchto konceptech ochrany najdete přehlednou prezentaci našich konkrétních řešení s návrhy produktů, dokumentacemi a užitečným servisem.

Důležité informace ke stažení

DS197  brožura DEHN chrání technická zařízení budov .pdf
DS225 brožura Zabezpečení moderních budov .pdf
WPX010 návrh ochrany Přepěťová ochrana pro systémy bezpečnostního osvětlení .pdf
WPX011 návrh ochrany Přepěťová ochrana pro systémy požární signalizace .pdf
WPX012 návrh ochrany Přepěťová ochrana elektroakustických systémů .pdf
WPX013 návrh ochrany Přepěťová ochrana pro systémy odvodu kouře a tepla .pdf

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.

Technická podpora

Email: [email protected]     Tel: 222 998 880 (-881, -882)