DEHN protects the windenergy
DEHN chrání větrné turbíny

Ochrana větrných turbín před bleskem a přepětím

Ochrana před přímým úderem blesku a přechodnými přepětími

Větrné turbíny jsou z důvodu své výšky, komplexnosti a exponované poloze obzvláště ohroženy úderem blesku. Údery blesku a přepětí skutečně často vedou k výpadkům a vysokým ekonomickým ztrátám.

Zajistěte spolehlivou a nepřetržitou dostupnost svých zařízení na pevnině i na moři.

Zabraňte škodám zapříčiněných bleskem na listech rotoru, ložiscích a elektrických systémech.

 

Portfolio produktů DEHN pro bezpečnost práce

 

Chraňte své zařízení – díky technicky vyspělému systému ochrany DEHNshort máte elektrický oblouk pevně pod kontrolou a minimalizujete dobu výpadků.

 

Chraňte své zaměstnance – svým zaměstnancům poskytnete ochranu díky osobním ochranným pomůckám DEHNcare a vhodným bezpečnostním zařízením pro práci pod napětím.

Ochrana před účinky elektrického oblouku = dostupnost systému

Systém na ochranu před účinky elektrického oblouku DEHNshort nabízí spolehlivou ochranu pro rozvaděče až do 110 kA – 690 V. Modulární systém lze individuálně konfigurovat pro každé zařízení. Díky době zhášení elektrického oblouku během několika málo milisekund se jedná o jeden z nejrychlejších ochranných systémů na trhu.

Toto jsou nejčastější příčiny vzniku elektrického oblouku

  • chyba při práci na rozvaděči
  • znečištění
  • cizí předměty, jako například zapomenuté nářadí
  • zvířata, která pronikla do zařízení

Z toho vyplývá, že i u nejmodernějších rozvaděčů vždy existuje riziko.

Systém ochrany před účinky elektrického oblouku poskytuje ochranu a nejvyšší možnou dostupnost systému.

Bezpečí během servisu a údržby

Práce na elektrických zařízeních je extrémně náročná. Vaši zaměstnanci musí být neustále maximálně soustředění a obzvláště opatrní.

Osobní ochranné prostředky (OOP) pomáhají v nejvyšší možné míře předcházet život ohrožujícím zraněním. Kompletní ochranný oblek se skládá z bundy, kalhot, rukavic, bezpečnostní obuvi a pokrývky hlavy včetně štítu. Všechny materiály musí být nehořlavé a žáruvzdorné, mít izolační účinek a zcela pokrývat pokožku.

Poskytněte svým zaměstnancům takové vybavení, které je co nejlépe ochrání před rušivým elektrickým obloukem.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

Ke stažení

Zde najdete kompletní přehled návrhů ochrany, brožury, letáky atd. na téma ochrany větrných turbín.

back to top