Nachhaltigkeit
Udržitelnost

Naše produkty jsou určeny k ochraně osob a hmotného majetku. To znamená, že si počínáme zodpovědně, šetříme zdroje a stejnou měrou zohledňujeme ochranu životního prostředí a management kvality.

Udržitelné řízení společnosti pro nás znamená...

Environmental responsibility

Chceme co nejvíce omezit dopad našeho jednání na životní prostředí. Společnost DEHN SE má již od roku 2000 zaveden certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy DIN EN ISO 14001. Zdroje jsou využívány uvážlivě a šetrně – míra recyklace odpadu je v současné době více než 80 %. K výrobě energie se využívá jak fotovoltaický systém, tak kogenerační jednotka, čímž společnost ročně ušetří více než 350 000 kg CO2. Již mnoho let jsme také členy Bavorského paktu pro životní prostředí.

Společenská odpovědnost

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a společníkům. Etický kodex společnosti DEHN stanovuje základní principy a pravidla etického chování jak v rámci DEHNgroup, tak i při jednání s obchodními partnery a veřejností.

AEO C a S – certifikovaná spolehlivost

DEHN SE je certifikována jako autorizovaný hospodářský subjekt AEO C a S (Authorised Economic Operator). Mezinárodně uznávaný status označuje společnost DEHN SE za mimořádně důvěryhodného a spolehlivého partnera v rámci mezinárodního dodavatelského řetězce.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top