Compliance

ComplianceDEHN chrání – to je hlavní zásada našeho rodinného podniku. Značka DEHN je po celém světě synonymem pro kompetenci a vysoce kvalitní produkty pro ochranu a bezpečí v oblasti elektrotechniky, ochrany před účinky přepětí a bleskem stejně jako v oblasti ochrany zdraví při práci.   


Silná orientace na zákazníka a trh, neustálá snaha o inovativní přístup, nejvyšší nároky na kvalitu a náruživost při realizaci jsou ty nejvýstižnější charakteristiky veškeré naší činnosti. Přitom se orientujeme podle stanovených pravidel a kodexu chování, které dodržujeme nad rámec zákonných předpisů napříč všemi zeměmi. Tak, abychom pro naše zákazníky a dodavatele byly důvěryhodným a odpovědným partnerem.


Také v jednání s našimi zaměstnanci dodržujeme nejvyšší nároky kladené na odpovědné chování a angažovanost ve prospěch společnosti, ekonomiky a ekologie. Nás kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance skupiny DEHN. V tomto kodexu jsou popsány hodnoty a požadavky na odpovědné chování a vnitřní integritu. Zaměstnanci společnosti DEHN tak jednají v souladu s podnikovými pravidly stejně jako zákonnými předpisy daného právního řádu. V kodexu chování jsou mimo jiné stanovena přísná pravidla pro zacházení s důvěrnými informacemi, vedlejší činnosti, dávání a přijímaní darů a dárků. Zejména je zdůrazněn zákaz uplácení a diskriminace.