DEHN Test Centre
DEHN testuje produkty, zařízení a systémy

DEHN Test Centre

Testovací centrum DEHN akreditované podle normy ISO/IEC 17025 je jedním z nejvýkonnějších zkušeben pro bleskové rázové proudy na světě.

Produkty, zařízení a systémy jsou na ploše 800 m2 testovány zkušebními impulsy až 400 kA (10/350 μs). Testování se provádí na základě příslušných zkušebních norem. V případě potřeby je doplněno simulacemi.
 

V testovacím centru DEHN se provádí zkoušky

 • komponent ochrany před bleskem,
 • zařízení přepěťové ochrany,
 • a kompletních systémů

 

Testy a výsledky jsou zaznamenány v mezinárodně uznávaných testovacích protokolech. Symbol akreditace znamená maximální důvěru a nezávislost.

Máte zájem o naše služby? Stačí zadat poptávku a my vám vypracujeme nabídku služeb na míru vašim požadavkům.

Akreditace a certifikace

DAkkS

Akreditace v souladu s DIN EN ISO/IEC 17025

UL Third Party Test Data Programm

UL Third Party Test Data Program

IECEE CB Scheme

Systém IECEE CB

Systémové součásti nabíjecí infrastruktury, např. wallboxy a nabíjecí stanice pro elektromobilitu

Jsou vaše nabíjecí zařízení, jako jsou wallboxy a nabíjecí stanice, spolehlivě chráněna proti blesku a přepětí, aby bylo možné elektromobily bez obav nabíjet i během bouřky? Proveďte systémové zkoušky v našem testovacím centru DEHN akreditovaném podle normy DIN EN ISO/IEC 17025, aby bylo možné přijmout cílená optimalizační opatření a poskytnout spolehlivý důkaz ochranných účinků, tedy že nabíjecí zařízení i elektromobil jsou chráněny před účinky blesku a přepětí.

 • Test celkového svodového impulzního proudu vícepólových SPD uvnitř nabíjecích zařízení podle ČSN EN 61643-11.
 • Stanovení ochranné úrovně podle ČSN EN 61643-11 / testování zbytkového napětí, např. na nabíjecích rozhraních.
 • Testování koordinace svodičů bleskových proudů a přepětí na dielektrickou pevnost nabíjecího zařízení podle ČSN CLC/TS 61643-12.
 • Testy bleskového proudu na součástech nabíjecí infrastruktury podle ČSN EN 62305 a ČSN EN 61643-11.
 • Testy impulzní odolnosti podle ČSN EN 61000-4-5.
 • Testy zákazníkem na míru vyrobených spínacích jednotek chránících elektrické zařízení, připravených k okamžité instalaci

Fotovoltaické systémy a komponenty

Zařízení a komponenty používané ve fotovoltaických systémech musí být uzpůsobeny jejich specifickým požadavkům. Zejména pokud jde o zařízení, která přebírají ve fotovoltaických systémech ochranné a spínací funkce, musí být jejich chování v praxi ověřeno pomocí reálných laboratorních simulací.

Praxe ukázala, že konvenční zdroje stejnosměrného proudu nejsou pro přesnou ilustraci chování součástí fotovoltaického systému vhodné.

 

V testovacím centru DEHN se nachází simulátor speciálně navržený pro potřeby fotovoltaických zařízení.

Díky své dynamické voltampérové charakteristice nabízí realistickou simulaci spínacích procesů ve fotovoltaických systémech.

Technické parametry

Testy

 • zařízení nadproudové ochrany
 • zařízení přepěťové ochrany a
 • mechanických rozvaděčů

jsou v současném stavu FV simulátoru prováděny s individuálními hodnotami nastavení až UOC = 1500 V, ISC = 100 A, P = 150 kWP.

Větrné turbíny a jejich součásti

Inženýrské a testovací služby podle normy ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2Ochrana větrných turbín před bleskem.

Technické kanceláře, výrobci větrných turbín a dodavatelé komponent zde testují, do jaké míry jsou použitá ochranná opatření účinná.

Testovací služby

 • Testy bleskového proudu na ložiscích a převodovkách pohonného ústrojí
 • Testy vysokého napětí na receptorech a svodičích listů rotoru
 • Testy vysokého napětí na listech rotoru
 • Test impulzní odolnosti klíčových řídicích systémů na systémové úrovni, například řízení sklonu listů rotoru nebo systémy výstražného osvětlení.
 • Testy zákazníkem na míru vyrobených spínacích jednotek chránících elektrické zařízení, připravených k okamžité instalaci

Drážní systémy a zařízení

Jsou vaše systémy spolehlivě dostupné i za extrémních podmínek?

Využijte inženýrské a testovací služby k optimalizaci svých řešení.

Testovací služby

 • Zkoušky spínacích jednotek připravených k okamžité instalaci chránících elektrické zařízení
 • Testy bleskového proudu na komponentech signálních zařízení, rozvaděčů nízkého napětí a systémových skříní podle ČSN EN 62305, ČSN CLC/TS 61643-12 a ČSN EN 61000-4-5.

Mobilní telekomunikační systémy a komponenty

Zajistěte, aby vaše systémy spolehlivě fungovaly i za extrémních podmínek, např. při zatížení bleskovým proudem.

Na základě výsledků testů inženýrských a zkušebních služeb optimalizujte svůj koncept ochrany podle normy ČSN EN 61643-11 ed. 2 „Zařízení přepěťové ochrany pro použití v instalacích nízkého napětí“.

 

Testovací služby

 • Test impulzní odolnosti na systémové úrovni, např. pro volně stojící mobilní telekomunikační stanice. Test indukce na základě bleskových proudů
 • Testy mechanické pevnosti a impulzní odolnosti mobilních telekomunikačních rozvaděčů při zatížení bleskovým proudem.
 • Test schopnosti kabelových systémů vést bleskový proud pro mobilní telekomunikační aplikace.

Vybavení

Ve zkušebních oblastech testovacího centra DEHN jsou vytvářeny rázové proudy a rázová napětí s různou amplitudou, dobou náběhu a dobou trvání, aby bylo možné simulovat nejrůznější rušivé jevy.

Zde získáte přehled o tom, co všechno je možné.

 • Generátory bleskových impulzních proudů

  Testovací zařízení vytváří extrémně vysoké bleskové proudy až 400 kA (10/350 µs). Tímto způsobem prověřujeme systémy ochrany před bleskem v zařízeních s velmi vysokými požadavky na bezpečnost.

 • Rázové generátory

  Zde je simulováno působení napětí na izolačních částech při působení blesku.

 • Hybridní generátory

  Tento test slouží k prokázání odolnosti vůči rušivému napětí, který je pro elektronická zařízení povinný v rámci zkoušek EMC.

  Generátory impulzního proudu se používají mimo jiné podle specifikací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) pro testování telekomunikačních zařízení.

 • Transformátor následného proudu pro AC aplikace

  Výkonný jednofázový transformátor v kombinaci s generátorem bleskového impulzního proudu 100 kA (8/20 µs): zde se provádějí testy pracovních cyklů přepěťových ochran pro AC zařízení.

 • Výkonný zdroj proudu pro DC aplikace

  Stejnosměrný generátor z třífázového transformátoru s můstkovým usměrňovačem B6.

  Ve spojení s generátorem rázového proudu 50 kA (8/20 µs) jej lze použít k provádění testů pracovních cyklů zařízení přepěťové ochrany pro stejnosměrná zařízení.

 • Fotovoltaický simulátor

  Laboratorní kopie ekvivalentního obvodu zatíženého solárního článku se skládá z paralelního zapojení diod a ideálního zdroje proudu.
  Nastavení napětí naprázdno se provádí sériovým zapojením velkého počtu jednotlivých diod. Rychlý regulátor konstantního proudu simuluje ideální zdroj proudu po dostatečně dlouhou dobu.

  Tento osvědčený koncept je vhodný i pro dynamickou simulaci nelineární voltampérové charakteristiky fotovoltaického generátoru.

 • Generátor vícenásobného impulzního proudu

  Podle normy ČSN EN 62305-1, ed. 2 se vícenásobný výboj skládá v průměru ze tří až čtyř dílčích bleskových výbojů. Typické časové intervaly mezi nimi jsou přibližně 50 ms.

  Generátor vícenásobného impulzního proudu dokáže tyto vícenásobné blesky vytvořit v laboratoři.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top