DEHN protects PV systems
DEHN chrání fotovoltaické systémy

Ochrana fotovoltaických systémů před přímým úderem blesku a přechodnými přepětími

Zajistěte dostupnost fotovoltaických systémů

Škody způsobené přepětím při bouřkách – jedna z nejčastějších příčin poškození fotovoltaických systémů

Přepětí často vedou ke zničení částí zařízení, jako jsou např. moduly, střídače a monitorování, což má za následek značné finanční náklady. Pořízení nového střídače, jeho opětovná instalace, ztráta výnosů během odstávky systému... To vše jsou faktory, které oddalují návratnost, a tím i ziskovost.

Rozhodněte se pro profesionální a komplexní systém ochrany před bleskem
který se skládá z

  • vnější ochrany před bleskem s jímacím zařízením a svodiči
  • vnitřní ochrany před bleskem s přepěťovou ochranou pro vyrovnání potenciálů ochrany před bleskem

Zvýšíte tak dostupnost systému a dlouhodobě zabezpečíte své výnosy.

Fotovoltaické systémy – střešní instalace

Professional planning with a concept

Jedním z nejběžnějších typů fotovoltaických systémů je střešní instalace. Vzhledem k jejich exponovanému umístění jsou obzvláště náchylné k poškození přímými i nepřímými účinky blesku.

Z tohoto důvodu je nutné zajistit komplexní ochranu.

Podívejte se na navrhovaná řešení pro tři typické příklady použití:

  • budova BEZ vnější ochrany před bleskem
  • budova S vnější ochranou před bleskem A vyhovující dostatečnou vzdáleností
  • budova S vnější ochranou před bleskem BEZ vyhovující dostatečné vzdálenosti

Fotovoltaické systémy – pozemní instalace

Ochrana před přímým úderem blesku a přechodnými přepětími

Systém ochrany před bleskem pro pozemní zařízení má dva hlavní cíle:

  • ochrana prostoru elektrárny před škodami způsobenými údery blesku
  • ochrana modulů, střídačů a monitorování proti účinkům elektromagnetických impulzů

Zde najdete návrhy řešení pro varianty „Centralizovaná konstrukce s centrálním střídačem“ a „Decentralizovaná konstrukce se stringovým střídačem".

Ochrana osob a zařízení

Práce na fotovoltaických systémech pod stejnosměrným napětím

Fotovoltaické moduly vytvářejí napětí až 1500 V stejnosměrného proudu. To je mnohem více, než je „nebezpečná hodnota“ 120 V DC stanovená v předpisu o prevenci nehod BGV A3.

Bezpečnost na prvním místě

S ochrannými pracovními pomůckami DEHN pro instalační a údržbové práce je bezpečnost Vašich zaměstnanců na prvním místě. Chraňte své pracovníky při práci na střešních systémech a solárních parcích.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top