DEHN protects the chemical industry
DEHN chrání chemický a farmaceutický průmysl

Koncepty ochrany chemického a farmaceutického průmyslu

Dlouholeté zkušenosti a propracované produkty optimalizují dostupnost vašich zařízení a chrání vaše zaměstnance

V tomto odvětví hovoříme o toxických, vznětlivých a explozivních látkách. A to téměř v každém výrobním kroku. Je zřejmé, že v takovémto prostředí představují blesky, přepětí a elektrické oblouky obrovské nebezpečí.

Komplexní koncept ochrany optimalizuje dostupnost zařízení a ochrání vaše zaměstnance i životní prostředí.

 

V portfoliu společnosti DEHN najdete ten správný produkt pro každou oblast:

  • ochrana před bleskem – zamezuje poškození budov
  • přepěťová ochrana – zabezpečuje napájení a datové technologie
  • bezpečnost práce – chrání zaměstnance a elektrická zařízení

Online Katalog

Možnosti instalace jednotlivých produktů

 

Chemie und Pharma A - Trennfunkenstrecke EXFS 100 F - DEHNventil C - BLITZDUCTORconnect EX(i) B - DEHNpipe G - DEHNbloc Maxi D - Potentialausgleich für Ex-Bereiche E - HVI® Blitzschutzsystem

Ochrana osob a zařízení

DEHNcare OOP – pasivní ochrana před účinky elektrického oblouku

Ochrana vašich zaměstnanců je velmi důležitá. Osoby pracující například u trafostanic, musí být chráněny nepřetržitě. Osobní ochranné prostředky, neboli OOP, poskytují optimální ochranu. DEHNcare – bezpečí a pohodlí.

DEHNshort – aktivní systém ochrany před účinky elektrického oblouku

Aktivní systém DEHNshort vám nabízí konstrukční opatření k ochraně před elektrickým obloukem.

  • je instalován přímo v rozvaděči
  • detekuje elektrický oblouk již v zárodku
  • uhasí jej v řádu milisekund.

Tím se optimalizuje dostupnost systému, protože dochází k uvolnění pouze zlomku destruktivní energie elektrického oblouku.

Doporučený produkt

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top