DEHNcare ArcFit outdoor
DEHN chrání lidské životy

Pět bezpečnostních pravidel: znáte je všechny?

Práce na elektrických zařízeních může být životu nebezpečná. Aby se předešlo úrazům elektrickým proudem, dodržujte pět bezpečnostních pravidel vycházejících z normy ČSN EN 50110-1 ed. 3!

Přehled pěti bezpečnostních pravidel

1. Odpojení

Pod pojmem odpojení se rozumí oddělení všech pólů elektrického zařízení od částí pod napětím.

2. Zajištění proti znovuzapojení

Zabraňte nechtěnému zapnutí zařízení.

Znovuzapojení je třeba účinně zamezit. V systémech nízkého napětí jednoduše nahraďte vyšroubované pojistky zamykatelnými blokačními prvky.

3. Ověření nepřítomnosti napětí

Ověřování nepřítomnosti napětí pomocí zkoušečky napětí je klasifikováno jako práce pod napětím.

Je nyní zařízení skutečně bez napětí? Pomocí „vhodného testovacího zařízení“, např. zkoušečky napětí, zjistěte, zda jsou všechny póly bez napětí. Před použitím je nutné zkontrolovat správnou funkčnost zkoušečky napětí.

4. Uzemnění a zkratování

Pokud je zařízení bez napětí, propojte vodiče a uzemňovací soustavu uzemňovacími a zkratovacími soupravami odolnými proti zkratu.

Důležité: nejprve uzemnit, poté zkratovat!

>> ke konfigurátoru uzemňovacích a zkratovacích souprav

5. Zakrytí nebo ohrazení okolních částí pod napětím

Okolní části ve smyslu těchto pěti bezpečnostních pravidel jsou části, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti.

Pokud některé části zařízení v bezprostřední blízkosti místa provádění prací nemohou být odpojeny, je třeba před zahájením prací přijmout další bezpečnostní opatření. V takovém případě použijte jako ochranu před náhodným dotykem s částmi pod napětím například izolační ochranné desky nebo krycí materiál.
 

>> Servis – vyměření a instalace izolačních ochranných desek

>> Formulář pro izolační ochranné desky

Zviditelnění neviditelného

Provádějte kontroly bezpečně pomocí bezdrátové inspekční kamery. Ovládání probíhá prostřednictvím bezdrátového připojení k chytrému telefonu nebo tabletu. Přenosná inspekční kamera slouží k pravidelné vizuální kontrole a dokumentaci stavu elektrických zařízení až do 123 kV / 15–60 Hz.

Virtuální cvičení dělá „e-mistra“

Bezpečná práce na elektrických zařízeních prostřednictvím praktického učení na virtuálním zařízení: snižuje počet nehod způsobených lidskou chybou. Toto jsou výhody, které z toho pro vás plynou:

  • každoroční školení vašich zaměstnanců, zejména učňů a studentů, možno virtuálně/online
  • seznámení s pomůckami ve VR bez nebezpečí zranění elektrickým proudem
  • dosvojení pěti bezpečnostních pravidel digitálně před zahájením praxe
  • použití možné i pro lajky, aby získali přehled o obsluze a bezpečnostních zařízeních

Zprostředkování ukázky virtuální reality

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top