Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí hraje v naší podnikové filozofii velkou roli již od založení společnosti v roce 1910. Protože všechno, co naše produkty chrání, patří k prostředí, ve kterém žijeme. Veškeré škody na budovách nebo jiných hmotných statcích mají neodvratně přímý či nepřímý negativní dopad na životní prostředí a tedy i na lidi, aťuž je to oheň, zničení nebo použití dodatečných zdrojů a energií během rekonstrukcí nebo náhradních investicí.

DEHN protects the environment

Ochrana životního prostředí: konzistentní a komplexní

Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou jako výrobní společnost máme vůči životnímu prostředí. V naší podnikové filozofii je proto ukotven konzistentní a komplexní ekologický způsob jednání.

  • Management životního prostředí: Ochrana životního prostředí je koordinována ve speciálním oddělení a je zavčasu zapojována do investičních rozhodnutí stejně jako při změnách výrobních a podnikových procesů. Kromě toho se každý zaměstnance zavazuje k individuálnímu dodržování směrnic na ochranu životního prostředí.
  • Voda: V různých sanitárních oblastech ke splachování místo pitné vody používáme srážkovou vodu. Nevyužitá dešťová voda se vrací do přírodního koloběhu pomocí vsakovacích míst a umělého rybníka.
  • Osvětlení: Osvětlovací systémy aktivované na základě množství okolního světla a s programovatelnou dobou osvětlení zajišťují úsporné osvětlení odpovídající konkrétním potřebám výrobních a správních prostor.
  • Nebezpečné látky: Kapaliny a chemikálie, které by mohly být nebezpečné pro kvalitu vody, jsou bezpečně skladovány ve speciálních prostorách a skladovacích místnostech. Zařízení, která by mohla být pro životní prostředí potenciálně nebezpečná a zařízení, kde se zpracovávají nebezpečné látky, jsou integrovány do bezpečnostně-technického systému budovy a podléhají systematickým kontrolám.
  • Oběhové hospodářství: Postupy pro likvidaci, záchytné systémy a pravidelná školení zaměstnanců zajišťují sběr odpadu a oběhové hospodářství v souladu s posledními trendy. Zbytkový výrobní materiál je roztříděn podle druhu a recyklován.
  • Vozový park: Vozidla v našem vozovém parku jsou vybavena moderní technikou ke snížení objemu emisí a spotřeby (start-stop, filtry pevných částic). Emise užitkových vozů jsou zbavovány škodlivých látek pomocí SCR katalyzátorů.
  • Spotřeba elektřiny: Systém managementu energií s úpravou pro dobu energetických špiček zajišťuje uzpůsobenou a sníženou spotřebu elektřiny. K výrobě stlačeného vzduchu používáme moderní kompresory se sníženou spotřebou. Energetické ztráty v budovách snižujeme díky zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu a rychlozavíracím vratům.
  • Výroba proudu: Díky fotovoltaickým zařízením a solárním kolektorům vyrábíme vlastní elektřinu a zajišťujeme ohřev vody.


Certifikace podle DIN EN ISO 14001

Na počátku 90. let se v našem závodě začalo s vytvářením systematického managementu životního prostředí, který se stal pevnou složkou našeho podniku. V roce 2000 jsme byli poprvé prověřeni nezávislým externím znalcem. Od té doby jsme držitelem certifikátu podle mezinárodně uznávané normy DIN EN ISO 14001.