DEHN and Environment
Životní prostředí

DEHN chrání.

Touto klíčovou myšlenkou se řídíme také v oblasti ochrany životního prostředí. Proto máme od roku 2000 certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy DIN EN ISO 14001. Od roku 2020 je také náš systém energetického managementu certifikován podle normy DIN EN ISO 50001. 

Shoda produktu

Jako výrobce produktů a řešení ochrany před přepětím, bleskem a pro bezpečnost práce podléháme také velkému množství zákonných předpisů. Dodržování zákazů/omezení týkajících se látek, jako je např. nařízení REACH a směrnice RoHS2, je pro nás samozřejmostí. To můžeme zčásti potvrdit i u produktů, pro které neexistuje žádná zákonná povinnost.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se RoHS2 nebo REACH, zašlete je prosím na následující e-mailovou adresu s uvedením příslušného čísla výrobku: [email protected]

Zpětný odběr a recyklace

V rámci minimalizace dopadu na životní prostředí je pro nás důležité, aby byly použité spotřebiče, použité baterie a obalový materiál recyklovány profesionálním a ekologickým způsobem.

Použité spotřebiče

Směrnice WEEE2 (směrnice 2012/19/EU) upravuje zpětný odběr a recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení s cílem získat kvalitní suroviny. To se týká všech produktů DEHN označených vyobrazeným symbolem popelnice.

Použité baterie

Použité baterie často obsahují látky, které mohou poškodit životní prostředí a ohrozit zdraví. Z tohoto důvodu se nesmí likvidovat společně s běžným domácím odpadem. Kromě toho lze při tříděném sběru získat cenné suroviny.

Použité baterie nebo nabíjecí baterie proto odevzdávejte pouze na vyhrazených sběrných místech. Z bezpečnostních důvodů by měly být póly použitých lithiových baterií před vložením přelepeny páskou, aby se zabránilo zkratu.

Obaly produktů a přepravní obaly

Obaly výrobků (tzv. prodejní obaly) jsou námi řádně licencovány duálním systémem společnosti Interseroh+ GmbH. Lze je recyklovat v rámci běžného sběru recyklovatelných materiálů (např. „modrá popelnice“ nebo „žlutý pytel“).

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top