Überspannungsschutz für TGA
DEHN chrání TZB

Přepěťová ochrana technického zařízení budov

Udržení infrastruktury v provozu

Ochranná opatření zajišťují stabilní a bezpečnou funkci základních napájecích struktur budov. Ať už se jedná o tepelnou, vytápěcí nebo sanitární techniku, telefonní a datové systémy, elektroakustická zařízení, datové systémy, elektrotechniku a výtahovou techniku – to vše je součástí technického zařízení budovy a vnáší do ní život. Pokud zde dojde k selhání centrálních systémů, může to ohrozit celý „organismus budovy“.

Odstranění bezpečnostních mezer

Nezáleží na tom, o jakou oblast TZB se jedná, všechny jsou součástí centrálního napájení a přenosu dat. To také znamená, že se často u svých elektrických zařízení spoléhají na předřazená ochranná opatření.

Ale co když jsou zde mezery?

Centrální komponenty technického zařízení budov jsou pak vystaveny přepětí bez jakékoli ochrany. Následkem je, že po bouřce občas nic nefunguje. To je však zbytečné riziko!

Zabraňte tomu pomocí účinného konceptu přepěťové ochrany a přijměte preventivní opatření:

v předřazeném podružném rozvaděči např.

  • DEHNguard (napájení)
  • BLITZDUCTOR (datové technologie)

přímo na chráněném zařízení:

  • DEHNflex (napájení)

 

Dodržení standardních specifikací

Je-li délka vedení napájení k předřazenému elektrickému připojení větší než 10 m, měly by být přímo na spotřebiči (např. klimatizačním kontejneru nebo topném čidle) instalovány samostatné svodiče přepětí podle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2.

Pokud mohou stroje a zařízení samy způsobovat tzv. přechodná přepětí (např. při spínání velkých zátěží), musí být ochranná opatření aplikována přímo na tomto spotřebiči. Jedná se o důležitý aspekt, který je v systémech TZB často opomíjen.

Riziko síťového propojení

Systémy TZB jsou v moderních budovách vzájemně provázané a na sobě závislé.

Jedním z příkladů je energetický systém: mnoho komponent je zde navzájem propojeno, aby se optimalizovala spotřeba a šetřily zdroje. Například nastavením teploty nebo řízením stínění podle množství slunečního záření se aktivují procesy vytápění, klimatizace a ventilace.

Pokud dojde k selhání byť jen jedné z komponent, může to narušit nebo způsobit výpadek funkcí celého systému budovy.

Díky promyšlenému konceptu ochrany technických zařízení budov můžete předejít škodám způsobeným přepětím a zajistit bezproblémovou součinnost všech komponent.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top