Informace o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme vážně

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů bereme vážně. Při návštěvě našich internetových stránek ukládají naše webové servery standardně IP adresu Vašeho poskytovatele internetových služeb, internetové stránky, odkud jste nás navštívili, internetové stránky, které jste si prohlédli a datum a trvání Vaší návštěvy. Tyto informace jsou nezbytné pro technické zobrazení stránek a zajištění bezpečného provozu serveru. Personalizované vyhodnocení těchto údajů se neprovádí.  

Údaje zasílané pomocí kontaktního formuláře se v rámci zajištění údajů ukládají na našich serverech. Vámi uvedené údaje budou použity výhradně za účelem zpracování Vašeho požadavku. S Vašimi osobními údaji zacházíme přísně důvěrně. Údaje nejsou předávány třetím stranám.

Správce:

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Německo
Tel.: +49 9181 906-0
Email: [email protected]

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje, které se týkají Vaší osoby. Jedná se například o jméno, adresu či emailovou adresu. Pro návštěvu našich internetových stránek žádné osobní údaje uvádět nemusíte. Abychom Vám však v některým případech dokázali poskytnou požadovanou službu, budeme potřebovat znát Vaše jméno a adresu či případně další informace.

Totéž platí pro případ, kdy Vám budeme zasílat informační materiál na Vaši žádost nebo pokud budeme odpovídat na Vaši poptávku. V těchto případech Vás však na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze takové údaje, které jste nám poskytli automaticky nebo dobrovolně.

Pokud využíváte některou z našich služeb, shromažďujeme zpravila pouze údaje, které jsou potřebné pro poskytnutí této služby. Přitom se může stát, že se Vás dotážeme na další informace, jejichž poskytnutí je dobrovolné. Osobní údaje zpracováváme vždy za účelem poskytování našich služeb nebo sledování našich vlastních komerčních cílů.  

Automaticky ukládané neosobní údaje

Při návštěvě našich stránek ukládáme z administrativních a technických důvodů určité informace. Jedná se o typ a verzi použitého prohlížeče, datum a čas návštěvy a IP adresu.  

Tyto údaje jsou používány v anonymizované podobě a výhradně ke statistickým účelům, případně za účelem zlepšení našich internetových a online služeb. Tyto anonymizované údaje se ukládají odděleně od osobních údajů na bezpečných systémech a nelze je přiřadit k žádné konkrétní osobě. To znamená, že Vaše osobní údaje zůstávají neustále chráněny.  

Soubory cookie

Google-Analytics s funkcí anonymizace adres  

Na našich stránkách používáme nástroj Google-Analytics, což je webová analytická služba společnosti

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále nazývána jako „Google“). Google-Analytics používá takzvané soubory cookies, což jsou textové soubory, které se ukládají na Váš počítač a umožňují provádění analýzy Vašeho používání internetových stránek.   

Informace získané prostřednictvím souborů cookies, např. čas, místo a frekvence Vaší návštěvy stránek, včetně IP adresy, se zasílají společnosti Google do USA, kde se uloží.

Na našich stránkách používáme Google-Analytics s dodatkem "_gat._anonymizeIp". Google Vaši IP adresu v tomto případě v rámci členských států Evropské unie a jiných smluvních zemí Dohody o vytvoření Evropského hospodářského prostoru zkrátí, a tím anonymizuje.    

Google tyto informace používá pro vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, vytváření reportů o činnosti stránek a pro poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním stránek a internetu. Google může případně tyto informace poskytovat třetím osobám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v případě využití třetími osobami, které Google pověřil zpracováním těchto údajů.

Podle vlastního vyjádření nebude společnost Google v žádném případě propojovat Vaši IP adresu s ostatními údaji, které má k dispozici. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Dovolujeme si Vás však upozornit, že v takovém případně nebudete moci využívat veškeré funkce našich internetových stránek v plném rozsahu.

Pro nejrozšířenější prohlížeče Google nabízí doplněk pro deaktivizaci zasílání údajů, který Vám dá větší kontrolu na tím, které údaje Google shromažďuje o Vaší návštěvě stránek. Doplněk pak sdělí programovacímu jazyk JavaScript (ga.js) použitému ze strany Google Analytics, že k návštěvě stránek nemají být předávány žádné informace. Doplněk pro deaktivizaci předávání informací službě Google Analytics však neznemožňuje předávání informací naší společnosti nebo jiným službám pro webovou analytiku, které případně můžeme využívat. Další informace k instalaci doplňku prohlížeče naleznete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pokud si naše stránky prohlížíte z mobilního zařízení (smartphone nebo tablet) a přejete si do budoucna zamezit sbírání informací ze strany Google Analytics o návštěvách těchto stránek, klikněte na tento odkaz (javascript:gaOptout(). Zároveň se jedná o alternativu k výše uvedenému doplňku prohlížeče. Kliknutím na odkaz se do Vašeho prohlížeče instaluje opt-out cookie, který platí pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud soubory cookies v tomto prohlížeči vymažete, dojde i vymazání tohoto opt-out souboru. Pokud si budete přát, aby službě Google Analytics  nebyly zasílány žádné informace, budete muset na tento odkaz kliknout znovu.   

V případě, že jste udělili svůj souhlas s tím, aby Google propojil záznamy prohlížeče o používání internetu a aplikací s Vašim Google účtem za účelem personalizace reklam, používá Google údaje z Vašeho Google účtu a údaje získané pomocí služby Google Analytics za účelem vytvoření seznamů cílových skupiny pro remarketing napříč všemi zařízeními. Google Analytics za tímto účelem nejprve na našich stránkách shromáždí Vaše Googlem autentizované identifikační údaje, které jsou propojené s Vaším Google účtem (tedy osobní údaje). Následně Google Analytics pro optimalizaci našich cílových skupin přechodně propojí Vaše identifikační údaje s údaji získanými službou Google Analytics.

Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, můžete toto zpracování vypnout v nastavení Vašeho Google účtu v oblasti „Můj účet“.

Google Doubleclick

Google Doubleclick je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále nazývána jako "Google"). Google Doubleclick používá soubory cookies, aby Vám mohla prezentovat reklamní inzeráty které jsou pro Vás relevantní. Vašemu prohlížeči je přitom přiděleno pseudonymizované identifikační číslo (ID) pro zjištění, které reklamy byly ve Vašem prohlížeči zobrazeny a otevřeny. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje. Používání souborů cookie DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským stránkám pouze zobrazování reklam na základě předchozích návštěv našich nebo jiných internetových stránek. Informace, které soubory cookie vytvoří, Google za účelem vyhodnocení převádí na server do USA, kde se uloží. Google dodržuje ustanovení dohody o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“ a je pro program „Privacy Shield“ registrován u Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Google případně může tyto informace poskytovat třetím osobám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v případě využití třetími osobami, které Google pověřil zpracováním těchto údajů. Google v žádném případe nebude Vaše údaje propojovat s jinými údaji shromážděnými společností Google.        

Používáním našich stránek souhlasíte se zpracováním získaných osobních údajů ze strany společnosti Google, výše uvedeným druhem, způsobem a účelem zpracování údajů. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Dovolujeme si Vás však upozornit, že v takovém případně nebudete moci využívat veškeré funkce našich internetových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů, které soubory cookie vytvoří o Vašem používání stránek, a jejich zasílání a zpracování ze společnosti Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče pro deaktivizaci služby Google Doubleclick na tomto odkazu https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cz. Alternativně lze soubory cookies Doubleclick deaktivovat rovněž tímto opt-outem.

Facebook Pixel

Tato webová stránka používá k měření konverzí pixely akcí návštěvníků Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Dle vyjádření Facebooku jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Lze tak vyhodnocovat efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu a optimalizovat propagační opatření do budoucna.

Získaná data jsou pro nás jako pro provozovatele této webové stránky anonymní a nemůžeme z nich vyvozovat závěry ohledně identity uživatelů. Facebook však data ukládá a zpracovává, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může data použít pro vlastní reklamní účely v souladu se Zásadami používání dat Facebooku. To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na stránkách v rámci Facebooku i mimo něj. Toto využití údajů nemůžeme jako provozovatel webových stránek ovlivnit.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu a vychází z čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a čl. 25 odst. 1 německého zákona o ochraně údajů a soukromí v telekomunikacích a telemédiích (TTDSG). Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise.

Podrobnosti naleznete zde:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku, neseme za toto zpracování údajů společnou odpovědnost my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování prováděné Facebookem po předání není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Text dohody je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku a za z hlediska ochrany údajů bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách. Facebook je odpovědný za zabezpečení údajů v produktech Facebooku. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo u Facebooku. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat Facebooku.

Další informace o ochraně soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu „Custom Audiences“ můžete také deaktivovat v nastavení reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Abyste to mohli udělat, musíte být přihlášeni na Facebooku.

YouTube s rozšířenou ochranou soukromí

Pro zobrazování našich videí používáme službu YouTube. Videa na naše stránky vkládáme s využitím rozšířené ochrany soukromí [CV1]. Podobně jako většina internetových stránek rovněž i YouTube používá soubory cookies, aby získal informace o návštěvnících. YouTube je mimo jiné používá k evidenci statistik o shlédnutí videí, za účelem prevence podvodu a ke zlepšení uživatelské přívětivosti. Rovněž dochází k propojení se sítí Google DoubleClick. Po spuštění videa může dojít k vyvolání dalších procesů zpracování údajů. Na tento proces nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete na http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Newsletter

Pro zasílání newsletteru používáme proces dvojího vyžádání souhlasu (tzv. double opt-in), tzn., že newsletter Vám budeme emailem zasílat teprve poté, kdy jste nám výslovně potvrdili, že si přejete službu zasílání newsletterů aktivovat. Následně Vám zašleme potvrzující email, ve kterém Vás poprosíme, abyste potvrdili, že si opravdu přejete náš newsletter odebírat. Při přihlášení k odběru uložíme Vaši IP adresu a datum přihlášení. Tyto uložené údaje slouží k prokázaní stavu pro případ, že by třetí osoba zneužila Vaši emailovou adresu a přihlásila Vás k odběru newsletteru bez Vašeho vědomí nebo oprávnění. V případě, že si v budoucnu nebude zasílání newsletteru přát, můžete odběr kdykoli zrušit, aniž by Vám vznikly jiné náklady než náklady za zasílání podle základního tarifu.        

Bezpečnost

Máme zavedená technická a administrativní bezpečnostní opatření pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a třetí osoby, jejichž služeb využíváme, jsou povinni dodržovat platné právní předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou před jejich případným předáním vždy zašifrovány. To znamená, že Vaše údaje nemohou být zneužít třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme a prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme. Prosíme ujistěte se, že máte k dispozici vždy aktuální znění.        

Práva subjektů údajů

Prosím neváhejte nás kdykoli kontaktovat, pokud byste se chtěli dozvědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, popř. pokud byste si je přáli opravit nebo vymazat. Dále máte právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), právo vznést proti zpracování námitku (článek 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR). V těchto případech se prosím obraťte přímo na nás.

Změny těchto informací o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto informací o ochraně osobních údajů, pokud to bude nutné vzhledem k novým technologiím. Prosím vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální verzi. Pokud bychom tyto informace o ochraně osobních údajů měnili podstatným způsobem, tyto změny oznámíme na našich internetových stránkách.

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů na našich internetových stránkách se prosím obracejte na následující kontaktní osobu:

Mr. Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Německo
Tel.: +49 941 29 86 93 0
Fax: +49 941 29 86 93 16
Email: [email protected]
Internet: www.projekt29.de

Pro případ, že by náš pověřenec pro ochranu osobních údajů nedokázal vyřešit Váš požadavek k Vaší spokojenosti, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

back to top