DEHNshort schützt Schaltanlagen bei Störlichtbögen
DEHN chrání před elektrickým obloukem

Zhášení elektrického oblouku v zárodku

Příčiny vzniku
Elektrický oblouk často vzniká chabými při práci v rozvaděči, znečištěním, cizími předměty jako jsou např. zapomenuté nářadí nebo pokud se do rozvaděče dostanou zvířata. To znamená, že i ta nejmodernější zařízení mohou být ohrožena. 

Systém ochrany před elektrickým obloukem Vám umožňuje, abyste

  • účinným způsobem ochránili své zaměstnance
  • optimalizovali provozuschopnost rozvodny a
  • navrhli ji v souladu s platnou legislativou.

Pro ochranu před tímto jevem existuje celá řada ochranných systémů. Při jejich výběru je nutné zohlednit účel aplikace a energetickou hustotu rozvodny, tak aby vyhovovala dané situaci a typu zařízení.

Aktivní nebo pasivní ochrana před elektrickým obloukem? Níže naleznete pomocné informace pro správné rozhodnutí a výběr odpovídajících produktů.

Ochrana lidského života

Při vzniku elektrického oblouku dochází k uvolnění obrovského množství energie, a to v řádu milisekund. Všechny osoby v blízkosti rozvodny jsou vystaveny velkému nebezpečí. Největším rizikem jsou extrémní horko, toxické účinky zplodin hoření a výbušné tlakové vlny. Povinnost zaměstnavatel e chránit zdraví svých zaměstnanců je jasně zakotvena v předpisech o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Naše produktová skupina DEHNcare nabízí veškeré osobní ochranné pomůcky, které Vaši zaměstnanci potřebují při práci.

Pasivní ochrana před účinky elektrického oblouku DEHNcare.

Zajištění provozuschopnosti zařízení

Elektrický oblouk může mít z ekonomického hlediska ničivé následky. Zničená rozvodna = žádná elektřina a přerušení výroby! Nezbytné opravy jsou často velmi rozsáhlé a někdy musí být celá rozvodna vyměněna. Nefunkčnost rozvodny prostě není v dnešním konkurenčním prostředí akceptovatelná.
DEHNshort instalovaný ve Vaší rozvodně dokáže zareagovat tak rychle, že elektrický oblouk nestačí způsobit jakoukoli vážnější škodu. Vši pozornost tak můžete věnovat jiným věcem.

 

Ochrana před účinky elektrického oblouku – aktivní nebo pasivní?

Nalezněte správné řešení pro Vaše požadavky. Aktivní systém instalovaný v zařízení nebo konvenční ochranné oblečení?

Stop arc faults with DEHNshort

Aktivní ochrana před účinky elektrického oblouku

Aktivní systém detekuje elektrický oblouk ihned při jeho vzniku a dokáže jej zhasit v rámci milisekund. Dojde tak k uvolnění pouze zlomku destruktivní energie, která by jinak způsobila rozsáhlé škody. Provoz zařízení může být obnoven ihned po odstranění příčiny vzniku elektrického oblouku, obnovení izolačních vlastností a výměně ochranného přístroje.

DEHNcare protective equipment

Pasivní ochrana před elektrickým obloukem

V případě vzniku elektrického oblouku nejsou výjimkou ani teploty přesahující 10 000 °C. Elektrikářům tak při práci na otevřeném zařízení hrozí těžké popáleniny. Ochranu zajišťují osobní ochranné pomůcky v kombinaci se systémem na ochranu před účinky elektrického oblouku.

Systém na ochranu před elektrickým obloukem DEHNshort

Potřebuje Váš hlavní rozvaděč nízkého napětí neustálou a spolehlivou ochranu?

DEHNshort nabízí spolehlivou ochranu pro zařízení až do 110 kA - 690V. Modulární systém lze individuálně konfigurovat pro každé zařízení zvlášť. Díky zhášení elektrického oblouku během několika málo milisekund se jedná o nejrychlejší ochranný systém na trhu.  

číst dále

DEHNcare – Ochranné oblečení

Potřebujete osobní ochranné oblečení, které by Vaše zaměstnance spolehlivě ochránilo? DEHNcare Vám nabízí vše, co potřebujete.

Naše nabídka ochranného oblečení zahrnuje

  • bundy, kalhoty, kabáty (vyrobené z materiálů testovaných na odolnost proti elektrickému oblouků, které zároveň zpomalují hoření)  
  • bezpečnostní helmy pro elektrikáře s obličejovým štítem (absorbující energii díky nano technologiím)
  • speciální rukavice s dlouhým rukávem (vyrobené z kůže a neoprenu)

Maximální ochrana a prvotřídní komfort. Celá řada certifikátů a úspěšně absolvovaných testů Vám přináší klid, že svých zaměstnancům poskytujete to nejlepší vybavení.

číst dále

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top