Zhášení elektrického oblouku v zárodku

Příčiny vzniku
Elektrický oblouk často vzniká chabými při práci v rozvaděči, znečištěním, cizími předměty jako jsou např. zapomenuté nářadí nebo pokud se do rozvaděče dostanou zvířata. To znamená, že i ta nejmodernější zařízení mohou být ohrožena. 

Systém ochrany před elektrickým obloukem Vám umožňuje, abyste

  • účinným způsobem ochránili své zaměstnance
  • optimalizovali provozuschopnost rozvodny a
  • navrhli ji v souladu s platnou legislativou.

Pro ochranu před tímto jevem existuje celá řada ochranných systémů. Při jejich výběru je nutné zohlednit účel aplikace a energetickou hustotu rozvodny, tak aby vyhovovala dané situaci a typu zařízení.

Aktivní nebo pasivní ochrana před elektrickým obloukem? Níže naleznete pomocné informace pro správné rozhodnutí a výběr odpovídajících produktů.

Ochrana lidského života
Při vzniku elektrického oblouku dochází k uvolnění obrovského množství energie, a to v řádu milisekund. Všechny osoby v blízkosti rozvodny jsou vystaveny velkému nebezpečí. Největším rizikem jsou extrémní horko, toxické účinky zplodin hoření a výbušné tlakové vlny. Povinnost zaměstnavatel e chránit zdraví svých zaměstnanců je jasně zakotvena v předpisech o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Naše produktová skupina DEHNcare® nabízí veškeré osobní ochranné pomůcky, které Vaši zaměstnanci potřebují při práci.
Pasivní ochrana před účinky elektrického oblouku DEHNcare®.

Zajištění provozuschopnosti zařízení
Elektrický oblouk může mít z ekonomického hlediska ničivé následky. Zničená rozvodna = žádná elektřina a přerušení výroby! Nezbytné opravy jsou často velmi rozsáhlé a někdy musí být celá rozvodna vyměněna. Nefunkčnost rozvodny prostě není v dnešním konkurenčním prostředí akceptovatelná.
DEHNshort instalovaný ve Vaší rozvodně dokáže zareagovat tak rychle, že elektrický oblouk nestačí způsobit jakoukoli vážnější škodu. Vši pozornost tak můžete věnovat jiným věcem.

FAQ - Otázky a odpovědi

Ochrana před účinky elektrického oblouku – aktivní nebo pasivní?

Nalezněte správné řešení pro Vaše požadavky. Aktivní systém instalovaný v zařízení nebo konvenční ochranné oblečení?

Aktivní ochrana před účinky elektrického oblouku

Störlichtbogenschutzsysteme DEHNarc und DEHNshort

Aktivní systém detekuje elektrický oblouk ihned při jeho vzniku a dokáže jej zhasit v rámci milisekund. Dojde tak k uvolnění pouze zlomku destruktivní energie, která by jinak způsobila rozsáhlé škody. Provoz zařízení může být obnoven ihned po odstranění příčiny vzniku elektrického oblouku, obnovení izolačních vlastností a výměně ochranného přístroje.

 

Systém na ochranu před elektrickým obloukem DEHNshort

Potřebuje Váš hlavní rozvaděč nízkého napětí neustálou a spolehlivou ochranu?

DEHNshort nabízí spolehlivou ochranu pro zařízení až do 110 kA - 690V. Modulární systém lze individuálně konfigurovat pro každé zařízení zvlášť. Díky zhášení elektrického oblouku během několika málo milisekund se jedná o nejrychlejší ochranný systém na trhu.  

číst dále

Pasivní ochrana před elektrickým obloukem

Störlichtbogenschutzausrüstung DEHNcare

V případě vzniku elektrického oblouku nejsou výjimkou ani teploty přesahující 10 000 °C. Elektrikářům tak při práci na otevřeném zařízení hrozí těžké popáleniny. Ochranu zajišťují osobní ochranné pomůcky v kombinaci se systémem na ochranu před účinky elektrického oblouku.

 

DEHNcare® - Ochranné oblečení

Potřebujete osobní ochranné oblečení, které by Vaše zaměstnance spolehlivě ochránilo? DEHNcare Vám nabízí vše, co potřebujete.

Naše nabídka ochranného oblečení zahrnuje

  • bundy, kalhoty, kabáty (vyrobené z materiálů testovaných na odolnost proti elektrickému oblouků, které zároveň zpomalují hoření)  
  • bezpečnostní helmy pro elektrikáře s obličejovým štítem (absorbující energii díky nano technologiím)
  • speciální rukavice s dlouhým rukávem (vyrobené z kůže a neoprenu)

Maximální ochrana a prvotřídní komfort. Celá řada certifikátů a úspěšně absolvovaných testů Vám přináší klid, že svých zaměstnancům poskytujete to nejlepší vybavení.

číst dále

Podívejte se na video o systému DEHNshort zde!