Impresum

DEHN SE + Co KG

Rennweg 15
90489 Norimberk
Německo

KG se sídlem v Norimberku
zapsaná u soudu v Norimberku HR A 681
pobočka Neumarkt / Oberpfalz
osobně ručící společník: HANS DEHN SE,
společnost SE se sídlem v Norimberku,
zapsaná u soudu pod číslem HR B 35977

Představenstvo:
Dr. Philipp Dehn (předseda)
Helmut Pusch, Christian Köstler, Christian Höhler
Předseda dozorčí rady: Thomas Dehn

DIČ: SE + Co KG: DE 133 251 475

Kontaktní addresa:
DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Německo

Tel.: +49 9181 906-0
Fax: +49 9181 906-1100

Email:

info@dehn.de (obecné dotazy)
webmaster@dehn.de (dotazy a podněty týkající se internetových stránek)

Internet: http://www.dehn.de

Osoby odpovědné za obsah stránek: Florian Dünkel, Karen Falck, Jan HájekToto impressum platí rovněž pro profily na následujících sociálních médiích: 

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCRx5EQhUkOrXUAW-77BIB7A


Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Děkujeme Vám za návštěvu našich internetových stránek a využití našich internetových služeb. Snažíme se o neustálou aktualizaci a úpravu informací, tak abyste vždy měli přístup k aktuálním informacím. Dovolujeme si však výslovně zdůraznit následující:

Odpovědnost za obsah

Obsah těchto stránek byl vytvořen s maximální možnou péčí. Za správnost, úplnost nebo aktuální stav tohoto obsahu však nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7.1 německého telemediálního zákona (Telemedialgesetz, dále jen jako „TMG“) odpovědni za obsah těchto stránek v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Podle § 8 až §10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenesené nebo uložené informaci třetích osob ani pátrat po okolnostech, které by naznačovaly nezákonnou aktivitu. Tímto není dotčena povinnost odstranit nebo blokovat použití informací v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Související odpovědnost je možná teprve od okamžiku dozvědění se o konkrétním porušení práva. Pokud se dozvíme o odpovídajícím porušení práva, příslušný obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít odpovědnost za obsah těchto stránek třetích osob. Za obsah uvedený na odkazových stránkách vždy odpovídá příslušný nabízející nebo provozovatel těchto stránek. V okamžiku vytvoření odkazu byla na odkazovaných stránkách provedena kontrola případného porušení práva. V okamžiku vytvoření odkazu nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Po poskytovateli služeb však nelze spravedlivě požadovat, aby v případě, že nejsou dány konkrétní indicie pro to, že došlo k porušení práva, prováděl neustálou kontrolu obsahu odkazovaných stránek. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení práva, příslušný odkaz okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla, která vytváříme na těchto stránkách, podléhají německému autorskému právu. Pro jakékoli rozmnožování, zpracování, distribuci či jakýkoli jiný druh využití nad rámec autorského zákona se vyžaduje náš písemný souhlas. Stahování a pořizování kopií z těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé nekomerční účely. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen námi, uplatní se odpovídající práva třetích osob. Obsahy třetích stran jsou zejména jako takové vyznačeny. Pokud byste se dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme Vás, abyste nás obratem informovali. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, předmětný obsah okamžitě odstraníme.  

DEHN, logo DEHN, DEHN protects, BLITZPLANER a jakékoli další produkty/označení produktů označené symbolem jsou registrovanými ochrannými známkami v Německu a jiných zemích. Úplný seznam ochranných známek naleznete zde.

Technické úpravy, chyby v tisku a omyly jsou vyhrazeny. Zobrazení jsou nezávazná.