Blesk - fascinující, ale nebezpečná podívaná

Blesk

Impozantní přírodní fenomén blesku a hromu lidstvo fascinuje již od samého počátku. V řecké mytologii byl Zeus, otec bohů, považován za pána nebes, jehož síla a moc byly často znázorňovány pomocí blesků. Římané tuto moc přisuzovali Jupiterovi a kontinentální germánské kmeny Donarovi, který byl u severských Germánů známý pod jménem Thor.

Po dlouhá tisíciletí byla enormní síla bouřky spojována s nadpozemskou sílou a lidé se cítili být vystaveni této síle napospas. Vědecké zkoumání tohoto nebeského úkazu započalo teprve s epochou osvícení a souvisejícím rozvojem techniky. V roce 1752 se Benjaminu Franklinovi na základě svých pokusů podařilo prokázat, že blesk je ve skutečnosti elektrický výboj.  

Podle odhadů meteorologů dojde každým dnem na celé planetě ke vzniku 9 miliard blesků. Většina z nich se vyskytuje v tropech. Počet nahlášených škod vzniklých v důsledku přímých a nepřímých bleskových jevů každým rokem stoupá. Informační služba pro blesky (BLIDS) společnosti Siemens monitoruje počet bleskových úderů v Německu.