Vyrovnání potenciálů v prostředí Ex

Svorky na potrubí v bezjiskrovém provedeni, svorky a příslušenství v prostředí Ex, pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

back to top