Vrácení zboží a zpětné zasílání zboží

Vrácení a zpětné zasílání zboží 

Náš tým pro management vracení a zpětného zasílání zboží je Vám k dispozici v následujících případech:

1.  Vrácení zboží

  • vrácení zboží
  • reklamace

2.  Zpětné zaslání zboží za účelem provedení služeb

  • opravy
  • technické zkoušky
  • pravidelné opakující se zkoušky 

Příjem a další vyřizování vráceného a zaslaného zboží má na starosti naše pobočka v Mühlhausenu. Prosím dodržujte následující postup pro zajištění bezproblémového vrácení zboží:

1. Oznamte svůj úmysl vrátit zboží společnosti DEHN
Prosím informujte nás o zamýšleném vrácení/zaslání zboží před jeho odesláním. Oznámení můžete učinit buď přímo Vaší kontaktní osobě nebo kontaktovat naše oddělení pro vrácení zboží DEHN Return Service Centre (kontaktní detaily viz kontaktní rámeček).

2. Za tímto účelem prosím použijte náš nový formulář pro vrácení/zaslání zboží
Formulář pro vrácení/zaslání zboží si můžete stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu a vyplněný nám jej zašlete faxem nebo emailem (kontaktní detaily viz kontaktní rámeček).

Stáhnout formulář pro vrácení/zaslání zboží [0.5 MB]

Formulář pro vrácení/zaslání zboží také můžete obdržet po oznámení Vašeho úmyslu vrátit/zaslat zboží.

3. Přidělení čísla pro vrácení zboží
Po obdržení Vaší telefonické informace o požadovaném vrácení zboží Vám bude ihned přiděleno číslo pro vrácení/zaslání zboží nebo Vám jej zašleme ihned po obdržení Vašeho formuláře pro vrácení/zaslání zboží. Přidělené číslo slouží k identifikaci Vámi vraceného/zaslaného zboží.  
Informace: V případě pravidelných opakujících se zkoušek se žádné číslo neuděluje. 

4. Předpoklady pro vrácení zboží

  • vrácené zboží musí se musí nacházet v prodejeschopném stavu a být zabaleno v originálním balení.
  • datum dodání nesmí být starší než tři měsíce.
  • za účelem krytí nákladů vrácení účtujeme poplatek za zpracování ve výši 20 % čisté hodnoty zboží, nejméně však 25 €. 
  • vrácení produktů se zvláštním provedením a materiálů vyrobených na zakázku (např. HVI vodiče, zemnicí a zkratovací soupravy atd.) není možné.

Prosím věnujte rovněž pozornost našim Všeobecným prodejním podmínkám.

5. Označte vracené/zasílané zboží
Abychom mohli jednoznačně identifikovat Vámi vracené/zaslané zboží, prosím označte přiděleným číslem na vnější straně všechna balení, která vracíte/zasíláte. Toto číslo prosím uveďte i na Vašem průvodním dopisu nebo přiložte kopii vyplněného formuláře pro vrácení/zaslání zboží. 

6. Otázky
V případě jakýchkoli otázek týkajících se vrácení zboží prosím neváhejte kdykoli kontaktovat naše oddělení pro vrácení zboží DEHN Return Service Centre.                                                                

Dovolujeme si upozornit, že pokud vrácení zboží není ohlášeno předem, může dojít k prodloužení potřebného času ke zpracování.

back to top