Řešení pro chemický a farmaceutický průmysl

Toxické, vznětlivé nebo explozivní látky se používají téměř ve všech výrobních postupech v chemickém a farmaceutickém odvětví, a to nezávisle na finálním produktu. Ochrana osob, životního prostředí a majetku je tak absolutní prioritou.

Za účelem zlepšení spolehlivosti a dostupnosti systémů spoléhá celá řada chemických a farmaceutických společností na dlouholeté zkušenosti a inovativní produkty DEHN.

 

Technická podpora

Telefon: +420 222 998 880

Výrobní závody

Bezproblémové fungování a maximální bezpečnost výrobních závodů chemického a farmaceutického průmyslu musí být zaručena i během výskytu bleskových jevů a přepětí.  

Průmyslové zásobníky

Explozivní, vysoce vznětlivé, jedovaté, leptavé, ohrožující životní prostředí – to všechno jsou vlastnosti, které se velmi často vztahují na nejrůznější skladované látky a produkty v chemickém a farmaceutickém průmyslu.