Videa z přednášek a konferencí

2021

15. 6. 2021
LPE s.r.o.
Alternativní ochrany před bleskem

Mgr. Jiří Kaňka
Vybrané právní aspekty při rekonstrukci a opravě systému ochrany před bleskem 
od 1:59:42
Ing. Gabriel Krescanko
Modelování ochranných prostorů alternativních jímačů ESE