Společenská odpovědnost

xxxJako člen Centrálního svazu elektrotechnického a elektronického průmyslu ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.) a signatář Kodexu chování ZVEI se DEHN aktivně hlásí k společenské odpovědnosti v rámci své podnikatelské činnosti po celém světě (v mezinárodním rámci většinou označované jako Corporate Social Responsibilty). Tím v rámci daných možností a prostoru k jednání dobrovolně přispíváme k obecnému dobru a trvale udržitelnému vývoji globální společnosti ve všech lokalitách, na kterých působíme. Vedle toho se podnik řídí všeobecně platnými etickými hodnotami a principy jako jsou zejména vnitřní integrita, poctivost a respektování lidské důstojnosti. 

Kodex chování ZVEI vychází ze společného základního pojetí vedení podniku v souladu s principem společenské odpovědnosti. Naši odpovědnost realizujeme při každém našem podnikatelském rozhodování a jednání. Vždy se zabýváme důsledky nejenom u ekonomického a technického hlediska, ale stejně tak i zohledňujeme sociální a ekologické dopady a snažíme se najít přiměřený kompromis mezi danými zájmy.

Další informace naleznete v námi podepsaném Kodexu chování ZVEI-Code of Conduct [3.8 MB]

Základní pojetí vedení podniku v souladu s principem společenské odpovědnosti

V kodexu chování týkající se společenské odpovědnosti jsou stanovena základní pravidla pro naše odvětví, týkající se zejména pracovních podmínek, slučitelnosti se sociální odpovědností, ochrany životního prostředí, transparentnosti, spolupráce a vzájemného dialogu. Obsah tohoto kodexu je výrazem společného hodnotového základu svazu ZVEI, tak jak je definován ve vizi a poslání ZVEI a jehož projevem je zejména veřejné hlášení se k zásadám sociálního tržního hospodářství. Vytvořením kodexu chování svaz ZVEI podnikům poskytuje jasná pravidla jak reagovat na různé rámcové podmínky na globálním trhu a jak přistupovat k jeho výzvám a společenským očekáváním, které vyplývají ze stále více propojené spolupráce v rámci řetězce tvorby hodnot.