Produktová makra pro Computer-Aided Engineering

Computer Aided Engineering (CAE) je v dnešní době základem pro vytváření všech relevantních dokumentů týkajících se výroby skříňových rozváděčů jako například schéma zapojení, výkaz výrobků a schéma svorek.

Pro ulehčení projektantské práce v oblasti elektrických konstrukcí nabízíme naše nejpoužívanější přístroje a konstrukční prvky pro ochranu před bleskem a účinky přepětí po nejčastější CAE systémy jako produktová makra. Ověřené údaje o symbolech a produktové údaje zajišťují jak bezpečný a kvalitní základ elektrických konstrukcí, tak i velkou časovou úsporu při jejich plánování.

V současnosti poskytujeme údaje pro CAE systémy EPLAN, WSCAD, Engineering Base a ELCAD.