DEHNshort – systém na ochranu před účinky elektrického oblouku

Zvýšená dostupnost zařízení a aktivní ochrana osob

DEHNshortVýpadek rozvaděče v důsledku elektrického oblouku může mít za následek extrémně vysoké náklady. U všech výrobních systémů, které jsou připojené k rozvaděčům, může dojít k výpadku, stejně tak nelze vyloučit ochromení IT systémů a ohrožení lidského zdraví. Pro zajištění bezpečí technických pracovníků a maximální dostupnosti zařízení je nezbytné, aby byl elektrický oblouk ihned a spolehlivě uhašen. 

DEHNshort pro rozvaděče nízkého napětí je optimálním řešením ochrany před elektrickým obloukem. Skládá se z modulárního detekčního systému s bodovými senzory nebo senzory z optických vláken, které slouží k detekci elektrického oblouku, a zkratovací jednotky, která elektrický oblouk rychle a bezpečně uhasí. DEHNshort elektrický oblouk zachytí v momentě jeho vzniku a okamžitě jej odpojí. Průměrná doba reakce se pohybuje mezi pouhými dvěma a třemi milisekundami. Zařízení lze bezprostředně poté opět uvést do provozu, díky čemuž nedochází k dlouhým provozním prodlevám a souvisejícímu zvýšení nákladů.

 

DEHNshort – Inovativní ochrana pro systémy a zařízení

  • šetří místo - nezabírá další panel na rozvaděči!
  • šetří investiční náklady – všechny parametry jsou optimálně uzpůsobeny příslušnému systému!
  • šetří instalační náklady – zkratovací jednotka nevyžaduje další pomocnou energii!
  • šetří náklady při uvedení do provozu – uvedení do provozu se provádí stisknutím tlačítka!
Kurzschließereinheit
Zkratovací jednotka
DEHNshort
Detekční zařízení
Punktsensor
Bodový senzor
Faseroptischer Sensor
Senzor z optických vláken

DEHNshort zachytí elektrický oblouk zachytí v momentě jeho vzniku a odpojí jej o zlomek vteřiny pozdě, čímž sníží jeho účinek na bezpečnou úroveň.