Zkoušečka napětí PHE4

DEHNcheck – Bezpečí na celém vedení

PHE4 voltage detector

V nové generaci zkoušeček napětí se odráží více než 50leté zkušenosti s vývojem těchto přístrojů. Jejich charakteristikou je větší bezpečnost a komfort při praktickém používání. 

Bezpečnost až po hrot – Jistota díky automatickému self-testu

Zůstaňte v bezpečí! Zkoušečka napětí PHE4 typu do 36 kV provede automatický test všech živých částí ihned po zapnutí. Pokud je zkušební hrot vadný, nelze zkoušečku napětí uvést do provozu. 

Osvědčený napojovací mechanismus – kompatibilní se stávajícími prodlouženími

Spojkový systém DEHN je opatřen solidním zástrčným mechanismem. Zkoušečky napětí tak snadno prodloužíte pouhým nacvaknutím. Vaše osvědčené izolační tyče DEHN s nástrčnou spojkou zůstávají kompatibilní a mohou být používány i nadále.

Bezpečnost díky vnímaní dvěma smysly – optický a zvukový signál

Optický signál je vybaven supersvětlými LED světly a průhledným a vydutým indikátorem. Stav napětí v zařízení tak lze bezpečně poznat i při ostrém protisvětle.

Hlasitý zvukový signál lze dobře slyšet i v případě vyššího hlukové prostředí, což zajišťuje Vaši spolehlivou informovanost.   

Self-test of the test prod (1 ... 36 kV)Coupling mechanismVisual AND acoustic warning
Automatický self-test zkušebního hrotuOsvědčená nástrčná spojkaZřetelný optický A zvukový signál

Funguje za veškerého počasí

Ať už se jedná o vnitřní prostředí nebo rozvodny venkovního vedení, obsluha všech verzí od 1 kV do 420 kV je stejná, čímž je zaručeno větší pohodlí uživatele i stupeň ochrany. 

Další výhodou je, že můžete vždy používat stejné nástavce rukojeti.

 

A mimochodem - díky velkému ovládacímu panelu nemusíte při práci se zkoušečkou napětí PHE4 sundávat ochranné rukavice.