Svorka na armování DEHNclip

Details

Rychle a bezpečně:
svorka na armování DEHNclip umožňuje rychlé propojení zemniče s armovací strukturou, a to bez použití nářadí. DEHNclip je zkoušen bleskovým proudem 50 kA (10/350 μs) podle ČSN EN 62561-1.

Svorka vyhovuje požadavkům norem na základové zemniče podle DIN 18014 (ČSN 33 2000-5-54) a hromosvody podle ČSN EN 62305-3. Díky vyšší montážní bezpečnosti patří zapomenuté šroubové spoje a povinné utahovací momenty u svorek minulosti.

- kompaktní, lehké a šetřící zdroje
- rychle a bez nářadí
- efektivní a šetřící čas

Models

Pro spojení drátů s armováním

Pro spojení pásků s armováním

Pro spojení armovacích prutů

Pro spojení drátů s armováním


Specifikace

Typ
Obj. è.
Materiál
Rozsah svorky drát*/drát
Tloušťka materiálu (t1)
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)
Norma
Váha
GTIN (EAN)
PU
*) Jmenovitý průměr armování ds

Pro spojení pásků s armováním


Specifikace

Typ
Obj. è.
Materiál
Rozsah svorky drát*/pásek
Tloušťka materiálu (t1)
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)
Norma
Váha
GTIN (EAN)
PU
*) Jmenovitý průměr armování ds

Pro spojení armovacích prutů


Specifikace

Typ
Obj. è.
Materiál
Rozsah svorky drát*/drát*
Tloušťka materiálu (t1)
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)
Norma
Váha
GTIN (EAN)
PU
*) Jmenovitý průměr armování ds