Hloubkové zemniče

Hloubkové zemniče pro zřízení samostatného uzemnění v ochraně před bleskem a pro výstavbu zařízení, včetně připojovacích svorek.

back to top