Oddělovací jiskřiště

Oddělovací jiskřiště v oblasti nadzemních i podzemních instalací se používá k nepřímému uzemnění a propojení provozně oddělených částí systémů při působení blesku.

back to top