Software DEHNsupport Toolbox
Přehled - moduly

Software DEHNsupport Toolbox

Usnadněte si plánování pomocí výpočtového softwaru DEHNsupport Toolbox. Pomocí čtyři modulů můžete posoudit potenciál ohrožení konstrukčních zařízení. Můžete vytvořit analýzu rizik a vypočítat délky tyčí pro vzduchové koncovky, délky zemničů a oddělovací vzdálenosti.

Získáte přehledný plán s vhodnými ochrannými zařízeními pro váš projekt.

DEHN Risk Tool - Analýza rizika

Provedením analýzy rizika lze vyhodnotit potenciál ohrožení budov a učinit cílená opaření ke snížení rizika. Výsledkem je ekonomicky smysluplný výběr ochranných opatření př izohlednění stávajících vlastností a druhu užívání budovy. Výsledkem analýzy rizika není pouze stanovení třídy ochrany před bleskem (LPS), ale ucelený koncept nezbytných opatření včetně opatření na ochranu před impulsním elektromagnetickým polem vzniklým při úderu blesku (LEMP).
V modulu DEHN Risk Tool si lze vedle názvů norem užívaných v jednotlivých zemích aktivovat i příslušné národní výpočetní hodnoty.

NOVINKA: Analýza rizika podle IEC 62305-2

DEHN ve své 3. verzi softwaru DEHNsupport nabízí aktualizaci modulu DEHN Risk Tool.
Tato verze obsahuje normu IEC 62305-2.

Aktualizovaná verze modulu DEHN Risk - novinky

 • Zdarma pro všechny uživatele softwaru DEHNsupport
 • Přepracovaná grafika, vylepšená struktura vstupních masek
 • Aktuální mapa rozložení úderů blesku do země pro Německo
 • Nový dotazník
 • Vyhodnocení zařízení s nebezpečím výbuchu podle Přílohy 3 DIN EN 62305-2
 • Jednodušší práce s konceptem zón ochrany před bleskem při provádění výpočtů
 • Doplnění ekonomických hledisek podle DIN EN 62305-2
 • Rychlý a snadný výběr ochranný opatření ke snížení rizika
 • Změněný obsah výtisků
 • Zahrnutí normativních úprav pro jednotlivé země na bázi výpočetního základu podle
 • DIN EN 62305-2

Upozornění: Normy dostupné v DEHNsupport Toolbox jsou založeny na verzích edice 1 a/nebo edice 2 normy o ochraně před bleskem IEC 62305-2. Analýza rizik podle 3. edice normy IEC 62305-2 bude dostupná v našem novém webovém nástroji DEHNrisk krátce po datu vydání nové verze normy a není součástí DEHNsupport Toolbox (předpokládaný termín je 3./4. čtvrtletí 2024).

DEHN Air-Termination Tool - Stanovení výšky jímače

Nástroj DEHN Air-Termination slouží ke stanovení potřebné výšky jímače podle IEC 62305-3. Díky tomuto výpočetnímu modulu lze stanovit výšku jímače v závislosti na třídě ochrany před bleskem (LPS).

Pro stanovení výšky jímače je zapořebí použít výkresy vytvořené v závislosti na třídě ochrany před bleskem (LPS). Pro usnadnění tohoto postupu jsou v modulu uloženy různé kalkulační konstelace. Cílem je navržení technicky správně nastavené vnější ochrany před bleskem. V tomto kontextu je podstatné zejména dimenzování chráněných oblastí v závislosti na výšce jímače..

DEHN Earthing Tool - Výpočet délky zemniče

Modul DEHN Earthing slouží k výpočtu potřebné délky zemniče podle IEC 62305-3 v závislosti na druhu zemniče (základový zemnič, obvodový zemnič, hloubkový zemnič). Důležitým faktorem pro stanovení nezbytné délky zemniče je konkrétní rezistivita půdy. 

DEHN Distance Tool Module - Výpočet bezpečné vzdálenosti

Modul DEHN počítá dostatečnou vzdálenost pro jímač a všechny uzly vedení. Podle aktuální normy IEC 62305-3 by střešní nástavby na budovách měly být umístěny v ochranném prostoru jímací soustavy, který je tvořen jímači nebo nadzvednutým jímacím vedením (oddálené kruhové vedení nebo napnutá lana) při dodržení vypočtené bezpečné vzdálenosti.

Abychom uživatelům usnadnili práci a čas, jsou v galerii obrázků k dispozici přednastavené typy budov. Po aktivaci daného typu budovy je možné stanovit rozměry (3D modelace budov). Po výběru třídy ochrany před bleskem se automaticky vypočítají a zobrazí bezpečné vzdálenosti. Pro výpočet se použijí normativní parametry podle stanovené třídy ochrany před bleskem (LPS). Základem jsou hodnoty hladiny ochrany před bleskem (LPL).

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top