DEHN schützt Öl-Pipelines
DEHN chrání potrubí

Ochrana před bleskem a přepětím pro ropný průmysl

Regulace cizího napětí, zabránění vzniku poškození

Ropovody často vedou podél vedení vysokého napětí nebo železničních tratí. V případě paralelního vedení mohou vzniklá vnější napětí mít na ropovod negativní vliv. Dochází k erozi materiálu, a tím i k poškození.

Ochrana osob

Vnější napětí často vede k vysokým dotykovým napětím. Ve volně přístupných částech systému nebo při údržbě představují velké riziko pro osoby: hrozí vážná, život ohrožující zranění. Nedovolte, aby to došlo tak daleko.

Vliv cizích napětí

 • DEHN schützt vor Fremdspannungen
  Zdroje rušení jsou příčinou bludných proudů a elektromagnetického pole. >>> Detaily
 • Interference voltage generated by a high-voltage line
  Fremdspannungen erzeugt durch Hochspannungsleitungen
 • Fremdspannungen erzeugt durch Erdfehler
  Fremdspannungen erzeugt durch Erdfehler
 • Fremdspannungen erzeugt durch Blitzschlag
  Fremdspannungen erzeugt durch Blitzschlag
 • Fremdspannungen durch elektrische Bahnen
  Fremdspannungen erzeugt durch elektrische Bahnen

Cizí napětí představuje nebezpečí pro osoby, vede ke korozi střídavým proudem a poškozuje zařízení a komponenty.

Zdroje rušení, jako jsou vysokonapěťová vedení, elektrické dráhy nebo údery blesku, způsobují bludné proudy a elektromagnetická pole. Ty jsou vázány na zem a mění potenciál potrubí. To vede ke korozi střídavým proudem (AC koroze).

Vysoké náklady způsobené úniky

Následkem úniků jsou často obrovské škody na majetku a životním prostředí. Přináší s sebou také vysoké náklady: náročné opravy ropovodu, omezení dodávek, nároky na odškodnění v důsledku úniku ropy atd.

Jak předcházet poškození ropovodu

Pasivní protikorozní ochrana

První krok je pasivní protikorozní ochrana. Ta spočívá v pokrytí potrubí nátěrem nebo povlakem. To však není samo o sobě dostačující, protože i malé vady v povlaku vedou k rychlým lokálním projevům koroze na ropovodu.

Vyšší míry bezpečí lze docílit aktivní protikorozní ochranou.

Aktivní protikorozní ochrana

Tato metoda je považována za nejúčinnější k trvalému zastavení elektrochemických korozních procesů. Ochranný proud (stejnosměrný proud) zabraňuje úniku proudu na poškozených místech nátěru nebo povlaku.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top