Ochrana před elektrickým obloukem DEHNshort

Aktivní systém na ochranu před elektrickým obloukem DEHNshort

Nejčastější příčiny vzniku elektrického oblouku jsou:

  • chyby při práci na rozvaděči
  • nečistoty v rozvaděči
  • cizí předměty, např. zapomenuté nářadí
  • zvířata v rozvaděči

Nestálému ohrožení jsou tak vystaveny i moderní rozvaděče. V sázce je mnoho, protože elektrický oblouk v blízkosti osob vždy znamená riziko ztráty života. A z ekonomického hlediska hrozí v případě vzniku elektrického oblouku rozsáhlé škody – např. z důvodu přerušení výroby nebo nákladných oprav.   

Zhášení elektrického oblouku již v zárodku

Modulární systém na ochranu před elektrickým obloukem DEHNshort detekuje elektrický oblouk pomocí senzorů elektrického proudu a světla. Díky reakční době v řádu milisekund je uvolněná energie okamžitě snížena na minimum. Ochrana lidského života a zařízení pomocí systému DEHNshort dalece převyšuje požadavky aktuálně platné normy IEC TR 61641.

Výhoda s DEHNshort:

Projektanti, montážní firmy a provozovatelé rozvoden/rozvaděčů od nás dostanou rozsáhlou podporu v různých fázích činností.

Máte další dotazy? Ochotně Vám je zodpovíme na [email protected]

Zpět na úvod