Ochrana před elektrickým obloukem

Od října 2012 se v Německu u domovních instalací a distribučních a průmyslových sítí používá informativní návod BGI/GUV-I 5188 „Termické ohrožení způsobené elektrickým obloukem – rádce pro výběr ochranného vybavení při práci s elektřinou“. Uvádí se v něm, že osoby, které pracují na částech elektrických instalací, které jsou pod napětím, nebo v jejich těsné blízkosti, jsou principielně vystaveny riziku elektrického oblouku způsobeného zkratem nebo poruchami. Tomuto jevu je zapotřebí zabránit prostřednictvím užívání vhodného a certifikovaného ochranného vybavení osob a vytvořením systému ochrany před elektrickým obloukem. DEHN je Vašim spolehlivým partnerem v oblasti řešení ochrany před účinky elektrického oblouku.     

Aktivní ochrana před účinky elektrického oblouku: DEHNshort chrání osoby i zařízení

Elektrotechnické práce se provádí každý den a na celém světě. Riziko, že technické závady, poruchy, kontaminace nebo nesprávné prvky použité v instalaci způsobí elektrický oblouk, nelze vyloučit. Pracovníci jsou v takovém případě vystaveni teplotám vyšším než 10 000 °C s rizikem velmi vážných popálenin.  

Ochranné pracovní pomůcky testované na ochranu před elektrickým obloukem

Vedle technických systémů lze ochranu pracovníků před účinky elektrického oblouku zajistit díky důslednému používání ochranných pracovních pomůcek.

Mezi ochranné pracovní pomůcky patří:

  • Bezpečnostní přilba pro elektrikáře s ochranou obličeje 
  • Ochranné rukavice
  • Ochranné oblečení

Podle mezinárodních i národních pravidel pro bezpečnost práce a ochranu zdraví jsou zaměstnavatelé povinni při posuzování rizika zohlednit i ochranu před elektrickým obloukem. Pokud z analýzy rizika vyplyne, že existuje riziko vzniku elektrického oblouku, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům vhodné ochranné pracovní pomůcky a zajistit, aby byly používány. Osobní ochranné pracovní pomůcky musí být úspěšně testovány a schváleny příslušnými certifikačními institucemi.

V Německu je od října 2012 hlavní pomůckou pro správný výběr vhodných ochranných pracovních pomůcek návod BGI/GUV-I 5188 „Termické ohrožení způsobené elektrickým obloukem – rádce pro výběr ochranného vybavení při práci s elektřinou“.  

Osobní ochranné pracovní pomůcky od společnosti DEHN jsou testovány podle mezinárodních standardů. Hledí z nanočástic a rukavice a ochranné oblečení vyrobené z neoprenu a kůže poskytují maximální ochranu a pohodlí při nošení. 


Schutzausrüstung Schutzhose Schutzhandschuh