FAQ - Otázky a odpovědi

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se ochrany před elektrickým obloukem

Kosten für DEHNshort

Otázka: Kolik systém na ochranu před elektrickým obloukem DEHNshort stojí?

Odpověď: Komponenty, které budete potřebovat, závisí na konfiguraci Vašeho rozvaděče.

Cenu kalkulujeme na základě následujících kritérií:

  • provedení rozvaděče
  • jmenovité pracovní napětí Ue
  • jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw
  • počet polí, úseky sběrnice, napájení a spojení
  • výběr optických senzorů: bodové nebo lineární

Pro nezávaznou nabídku nás kontaktuje na [email protected]

So funktioniert DEHNshort

Otázka: Jak DEHNshort funguje?

Odpověď: 5 kroků k obnovení provozuschopnosti zařízení po vzniku elektrického oblouku:

  1. Detekce: Ochranné měniče umístěné v napájecích obvodech detekují nadproud a speciální světelné senzory detekují extrémně jasné světlo oblouku.
  2. Vyhodnocení: Současná detekce obou signálů aktivuje zhášení.
  3. Zhášení: díky téměř bezodporovému bypassu dojde k prudkému poklesu napětí, a v jeho důsledku k uhašení elektrického oblouku.
  4. Beznapěťový stav: postižená část rozvaděče je odpojena ze sítě.
  5. Opětovné zapnutí: Rozvaděč lze po odstranění závady, výměně zkratovacích souprav a opětovné instalaci systému na ochranu před elektrickým obloukem znovu zapnout.

Kosten für DEHNshort

Otázka: Vyplatí se investice?

Odpověď: Začněme protiotázkou - Co Vám hrozí, pokud by se výroba zastavila na několik týdnů?

Protože zastavení výroby je přesně to, co lze při výpadku dodávky elektřiny očekávat. Zavedením systému aktivní ochrany před elektrickým obloukem lze přerušení výroby způsobené obloukem snížit na minimum. K vážným škodám elektrickým obloukem však často dochází v důsledku chyb v provozu. Pro tyto případy lze ffektivní ochranu zajistit technickými prostředky. Profesionální analýza rizik v praxi často vede k zavedení opatření na ochranu před elektrickým obloukem.

Zeptejte se sami sebe: jste ochotní se u Vašeho automobilu obejít bez airbagů či ABS?

Schutz durch DEHNshort

Otázka: Jaká jsou zbývající rizika?

Odpověď: Existuje i další riziko, zejména pro osoby, které se v okamžiku vzniku elektrického oblouku pohybují v blízkosti zařízení. K poškození zdraví toxickými plyny může dojít i tehdy, když je rozvaděč uzavřený. Vždy mějte na paměti, že ochrana proti termickým účinkům a přetlaku je neúčinná, pokud je rozvaděč otevřený za účelem údržby a provozu.

Máte další dotazy? Ochotně Vám je zodpovíme na [email protected]

 

Zpět na úvod