DEHNclip svorka pro napojení armování – montáž bez nářadí

Rychlé a snadné vytvoření spoje pro bleskový proud a spojení armování s uzemněním.

Svorka DEHNclip – rychlá a bezpečná

Montáž bez nářadí

Výhody instalace svorky DEHNclip bez potřeby nářadí:

  • časová úspora díky jednoduchému nacvakávacímu mechanismu
  • při instalaci se neztrácí šroubky a matice

Kompaktní design

Kompaktní design svorky umožňuje snadné použití v obtížně přístupných místech a šetří místo i váhu jak vozidle, tak i na staveništi. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí méně materiálu, dochází k minimalizaci dopadu na životní prostředí. 

Dobré vědět: DEHNclip nezvyšuje profil armovacích želez a umožňuje dobré překrytí vrstvou

DEHNclip DEHNclip
DEHNclip, ideální volba také pro ploché vodiče

DEHNclip - installation without toolsOsvědčená technologie

TNa testování této nové svorky z pérové oceli a optimalizací pro praktické použití se podíleli odborníci ze stavebnictví. DEHNclip je testován1 na schopnost vést bleskový proud a odpovídá normativním požadavkům pro základové zemniče2 a ochranu před bleskem3.

 

1 Testováno na schopnost vést bleskový proud 50 kA (10/350 µs) podle normy IEC 62561-1: Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC)2 DIN 18014: Základový zemnič- Plánování, realizace a dokumentace  
3 IEC 62305-3: Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.