Příslušenství pro svodiče typ 1

Přijímač signálu po optickém kabelu pro selektivní ukazatel stavu/souhrnné hlášení poruchy od tří koordinovaných svodičů bleskových proudů DEHNbloc Maxi S a odpovídajícího svodiče DEHNgap Maxi S v pětivodičových sítích.