Součásti pro základový zemnič

Svorky pro kombinaci spojů drát/pásek a pro připojení konstrukcí. Dilatační, přemosťovací členy, zkušební svorky pro připojení na uzemňovací soustavu.