Ekologická likvidace obalů

Certifikát od společnosti INTERSEROH

Tento certifikát osvědčuje, že DEHN splňuje požadavky nařízení o ekologické likvidaci odpadů a že všechny přepravní obaly a obaly produktů mohou být řádně recyklovány a likvidovány s využitím partnerů společnosti INTERSEROH Dienstleistungs GmbH.

Konkrétní likvidace probíhá přes partnerské podniky společnosti Interseroh.

Hledáte konkrétní společnost pro likvidaci odpadu?

Veškeré kontaktní informace a adresy se dozvíte na informační lince společnosti Interseroh: +49 2203 9147-1500