DEHNsupport

Software pro plánování ochrany před bleskem

DEHNsupport Software DEHNsupport umožňuje, jakožto kompletní sada nástrojů, provádět celou řadu matematických výpočtů v oblasti ochrany před bleskem, počínaje analýzou rizika, stanovení délky jímače a bezpečné vzdálenosti až po výpočet délky zemniče. Tato elektronická pomůcka pro projektování a rozhodování tak projektantům, stavitelům zařízení na ochranu před bleskem a elektroinstalatérům poskytuje jednoduchou a praktickou pomoc a podstatně usnadňuje realizaci jednotného systému ochrany před bleskem.

Nástroj DEHNselect SPD 

Sada nástrojů softwaru DEHNsupport byla doplněna o další modul a v aktuální verzi nově disponuje podrobnou pomůckou pro správný výběr a dimenzování přepěťové ochrany. Tento nástroj umožňuje jak vytvoření konečného výkazu výrobků, tak i zároveň rychlý přístup ke všem dokumentům jako jsou například bezpečnostní listy a technické montážní návody. Realizace profesionálního konceptu přepěťové ochrany se tak podstatně zjednodušuje.

Bližší informace o nástroji DEHNselect SPD

Vzhledem k požadavku na využívání softwaru v mezinárodním prostředí je DEHNsupport vícejazyčný a a je pro danou zemi upraven i po normativní stránce.

Software DEHNsupport se skládá z následujících modulů:

 • DEHN Risk Tool (riziko management)
 • DEHN Distance Tool Module (výpočet dostatečné vzdálenosti)  
 • DEHN Air-Termination Tool (stanovení výšky jímače)
 • DEHN Earthing Tool (výpočet délky zemniče)
 • DEHNselect SPD Tool (pomůcka pro výběr a dimenzování přístrojů přepěťové ochrany – ke stažení je plná verze zdarma)
Ke stažení:

Stáhnnout DEHNsupport [667 MB] (.exe-Datei)
Poznámka: Soubor obsahuje všechny moduly softwaru DEHNsupport. Držitelé licence mohou používat všechny moduly v plném rozsahu. Pro osoby, které licenci nemají, je v plné verzi k dispozici pouze modul DEHNselect SPD, u všech ostatních modulů se jedná o demoverze.

Příručka DEHNsupport Toolbox 3.0_2014_03 [32,1 MB]

Poznámka k instalaci

Pokud software DEHNsupport již užíváte a chcete si nainstalovat novou verzi 3.1, můžete tak učinit rychle a jednoduše pomocí funkce automatické aktualizace softwaru. V případě, že s programem chcete pracovat v režimu offline, můžete si stáhnout plnou verzi a instalovat ji na svém počítači.  


Software je upraven podle příslušných národních norem a souvisejících parametrů pro jednotlivé výpočty:

 • Mezinárodní - IEC 62305
 • Evropa - EN 62305
 • Rakousko - ÖVE/ÖNORM EN 62305
 • Belgie - NBN EN 62305
 • Chorvatsko - HRN EN 62305
 • Česká republika - ČSN EN 62305
 • Francie - NF EN 62305
 • Německo - DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
 • Velká Británie - BS EN 62305
 • Maďarsko - MSZ EN 62305
 • Itálie - CEI EN 62305 (CEI 81-10)
 • Makedonie - MKS N.B4.801
 • Polsko - PN EN 62305
 • Slovensko - STN EN 62305

 

DEHNsupport: software pro navrhování systémů ochrany před bleskem

 

Informace:DEHNsupport Toolbox Software - Planning of Lightning Protection Systems (PDF) [2 MB]
Žádost o podrobnější informace:Information request form

 

Ke stažení:Stáhnout DEHNsupport [300 MB] (.exe-Datei)
Poznámka: Soubor obsahuje všechny moduly softwaru DEHNsupport. Držitelé licence mohou používat všechny moduly v plném rozsahu. Pro osoby, které licenci nemají, je v plné verzi k dispozici pouze modul DEHNselect SPD, u všech ostatních modulů se jedná o demoverze.

 

Instalace:System requirements for server and multi-user installations / Data back-up PDF [0.1 MB]

 

Pokyny:Risk analysis - Brief instructions (PDF) [6.2 MB]

 

Starší verze:Changes to the versions