DEHNsupport

Software pro plánování ochrany před bleskem

DEHNsupport Pomocí softwaru DEHNsupport můžete provádět celou řadu matematických výpočtů v oblasti ochrany před bleskem, počínaje analýzou rizika, přes stanovení výšky jímače a bezpečné vzdálenosti až po výpočet délky zemniče. Tento elektronický nástroj pro navrhování a správný výběr přináší projektantům, výrobcům přístrojů na ochranu před bleskem a elektrikářům snadnou a praktickou podporu a podstatně usnadňuje implementaci jednotného systému ochrany před bleskem.

Nový modul DEHNselect SPD 

Aktuální verze softwaru DEHNsupport byla rozšířena o další modul určený pro správný výběr a dimenzování ochrany před přepětím. Tento nástroj umožňuje jak výběr toho správného produktu, tak i rychlý přístup k souvisejícím dokumentům jako jsou bezpečnostní listy a montážní návody. Realizace profesionálního konceptu ochrany před přepětím je tak mnohem snazší.  

 Další informace k modulu DEHNselect SPD

Vzhledem k tomu, že software je určen pro použití v mezinárodním prostředí, existuje DEHNsupport v několika jazykových verzích a zohledňuje předpisy platné pro danou zemi.  

DEHNsupport se skládá z následujících modulů:

 • DEHN Risk Tool (analýza rizika)
 • DEHN Distance Tool (výpočet bezpečné vzdálenosti)  
 • DEHN Air-Termination Tool (stanovení výšky jímače)
 • DEHN Earthing Tool (výpočet délky zemniče)
 • DEHNselect SPD Tool (nástroj pro výběr a dimenzování přístrojů na ochranu před přepětím – plná verze je k dispozici ke stažení zdarma)
Ke stažení:

Download DEHNsupport [700 MB] (soubor .exe)
Poznámka: Soubor obsahuje všechny moduly softwaru DEHNsupport. Držitelé licencí mohou využívat všechny moduly v plném rozsahu. Pro osoby bez licence je v plném rozsahu k dispozici modul DEHNselect SPD, u ostatních modulů pak demoverze.

Příručka DEHNsupport Toolbox 3.0_2014_03 [32.1 MB]

Poznámka k instalaci

Pokud DEHNsupport již používáte a chtěli byste si nainstalovat novou verzi 3.1, můžete to provést snadno a rychle pomoci funkce automatické aktualizace. Pokud s programem chcete pracovat offline, můžete si stáhnout plnou verzi a nainstalovat ji do svého počítače.


Software je upravován podle příslušných národních norem a odpovídajících parametrů pro provádění jednotlivých výpočtů:

 • Mezinárodní - IEC 62305
 • Evropa - EN 62305
 • Rakousko - ÖVE / ÖNORM EN 62305
 • Belgie - NBN EN 62305
 • Chorvatsko - HRN EN 62305
 • Česká republika - ENSN EN 62305
 • Francie - NF EN 62305
 • Německo - DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
 • Velká Británie - BS EN 62305
 • Maďarsko - MSZ EN 62305
 • Itálie - CEI EN 62305 (CEI 81-10)
 • Makedonie - MKS N.B4.801
 • Polsko - PN EN 62305
 • Slovensko - STN EN 62305

 

DEHNsupport: program pro navrhování systémů ochrany před bleskem

Informace:DEHNsupport Toolbox Software - Planung von Blitzschutzsystemen (PDF) [2 MB]
Žádost o podrobnější informace:Informationsanforderungsformular

 

Ke stažení:Download DEHNsupport [700 MB] (soubor .exe)
Poznámka: Soubor obsahuje všechny moduly softwaru DEHNsupport. Držitelé licencí mohou využívat všechny moduly v plném rozsahu. Pro osoby bez licence je v plném rozsahu k dispozici modul DEHNselect SPD, u ostatních modulů pak demoverze.

 

Instalace:Systemanforderungen für Server- und Mehrbenutzerinstallationen / Datensicherungs- PDF [0,1 MB]

 

Návod:Risikoanalyse - Kurzanleitung (PDF) [6,2 MB]

 

Starší verze:Änderungen an den Versionen