Chytrý napětím řízený omezovač VCSD

Chytrý omezovač VCSD

 • VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
 • Ochrana při přechodném, dočasném a trvalém přepětí
 • Nemá negativní dopad na katodickou protikorozní ochranu zařízení
 • Nastavitelný práh odezvy pro flexibilní použití v různých aplikacích a provozech

Provedení

VCSD 40 IP65: napětím řízený omezovač s nastavitelným prahem odezvy

Popis

Chytrý omezovač VCSD 40 IP65 je zkratovací zařízení řízené přepěťovým jevem pro omezení trvalého, dočasného a přechodného přepětí. S výjimkou stejnosměrných proudů je jednotka VCSD schopna svádět všechna rušivá napětí, která omezuje na předem nastavenou hodnotu, aniž by byl negativně ovlivněn stejnosměrný potenciál katodické ochrany. Na bezpečnou úroveň omezuje účinky nebezpečně vysokých přepětí v bezprostředním okolí zařízení.

Detail 1

Průběh omezení VCSD
Časová osa průběhu omezení jednotky VCSD 40 IP65
Přechodná přepětí jsou omezena na hodnoty <1,25 kV (časový rozsah: do 1 ms).
Dočasná přepětí jsou v závislosti na době trvání omezena na hodnoty <940 V (časový rozsah: 1 ms až 200 ms).
Trvalá přepětí jsou omezena na hodnotu mezi 3 a 50 V AC (nastavitelná hodnota) (časový rozsah:> 200 ms).

Popis funkce
Prostřednictvím koordinované a odzkoušené součinnosti funkčních jednotek v rámci VCSD mohou být potlačeny následující účinky přepětí:
Nedefinovatelné přeskoky a průrazy izolačních úseků způsobené bleskem.
Přepětí způsobená bleskem jsou omezena, vzniklé bleskové proudy jsou rozptýleny do okolní země.
Nebezpečná dotyková napětí na přístupných místech.
Nebezpečná dotyková napětí jsou po dobu jejich trvání omezena pod maximální přípustnou hodnotu.

Snížení koroze způsobené střídavým proudem.
Technické střídavé proudy mezi 16,7 Hz až 60 Hz mohou být trvale odváděny do nízkoohmového zemniče bez negativního vlivu na katodickou ochranu dálkových potrubních tras.

Detail 2

VCSD 40 IP65 – „chytrý omezovač"
Dohled/ovládání
Prostřednictvím digitálních a analogových rozhraní může být omezovací jednotka VCSD 40 IP65 dálkově řízena, mohou být zobrazeny její poruchy a svodový proud může být signalizován přes smyčku 4 - 20 mA (rozsah 0 - 40 A).

Oblast použití
Oblast použití omezovací jednotky VCSD 40 IP65 je především pro potrubí, nepříznivě ovlivněná trakčním nebo vysokonapěťovým napájecím systémem, resp. úderem blesku. Typickými oblastmi použití jsou izolované sekce dálkových potrubních tras, katodicky chráněné nádrže a zásobníky, uzemněné stínění kabelů na přístupných místech. Dále to může být vzájemné korozivzdorné propojení oddálených uzemňovacích soustav, jako např. základové zemniče budov a izolované signální země nebo trakční zemniče.
Mezi výhody omezovací jednotky VCSD 40 IP65 patří flexibilita, možnost dálkového ovládaní, široké použití v různých oblastech, vysoký svodový výkon, stejně jako testované, vzájemně zkoordinované řešení ochrany, vyvinuté specialisty firmy DEHN na ochranu před přepětím.

Models

VCSD 40 IP65

VCSD 40 IP65

Schéma vnitřního zapojeníVCSD 40 IP65Rozměry VCSD 40 IP65

Napětím řízený omezovač s nastavitelným prahem odezvy, pro flexibilní použití v různých aplikacích.


Specifikace

Typ
Obj. è.
Přechodný svodový proud (10/350 µs)
Přechodný svodový proud (8/20 µs)
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
Dočasný svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
Trvalý svodový proud (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
Omezení přechodného napětí (do 1 ms)
Omezení dočasného napětí (ACrms) (1 ... 20 ms)
Omezení dočasného napětí (ACrms) (20 ... 100 ms)
Omezení dočasného napětí (ACrms) (100 ... 200 ms)
Omezení trvalého napětí (ACrms) (> 200 ms)
Frekvenční rozsah AC
Max. přípustné napští DC v provozu při svodu
Max. unikající proud v provozu bez svodu, při Tamb = 20 °C
Napájení (interní)
Napájení (externí, volitelné)
Rozsah provozních teplot (TU)
Připojení 1, 2
Připojení PE
Materiál těla přístroje
Krytí
Digitální výstup/typ kontaktu
Spínací výkon AC (Digital OUT)
Spínací výkon DC (Digital OUT)
Digitální vstup/typ kontaktu
Přenosová data
Průřez připojovacích vodičů signálního vedení
Baterie
Rozměry
Váha
GTIN (EAN)
PU
Obj. è.
*1) Odlehčení v závislosti na "předproudu" (klidový svodový proud) a teplotě okolí
*2) Odlehčení v závislosti na teplotě okolí
viz montážní návod a návod k použití
 • VCSD 40 IP65
 • 923 401
 • 100 kA
 • 100 kA
 • 1,1 kAeff (do 200 ms) *1)
 • 500 Aeff (do 1s)
 • 45 Aeff (trvale) *2)
 • ≤ 1,25 kV
 • ≤ 940 V (1 kV podle AfK 3)
 • ≤ 660 V (1 kV podle AfK 3)
 • ≤ 400 V (1 kV podle AfK 3)
 • max. 50 V (nastavitelné v rozsahu 3 - 50 V)
 • 16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz
 • ±7V DC
 • max. 500 µA
 • z vnějšího zdroje; integrovaná 9 V baterie
 • 9 - 32 V DC, min. 0,5 A
 • -40 °C ... +80 °C
 • šroub M10, průřez vodičů 35 - 50 mm²
 • M8 (vně přístroje)
 • Lakovaný ocelový plech, barva RAL 7035, prosklená dvířka s bezpečnostním sklem
 • IP 65
 • spínací kontakt
 • max. 230 V/max. 0,6 A
 • max. 220 V / max. 2 A / max. 60 W
 • spínací kontakt
 • max. 9 V / 1 mA / 100 ohmů
 • max. 2,5 mm2 jedno/vícežilový
 • 9 V lithiová baterie Block
 • 400 x 300 x 150  mm
 • 12,15 kg
 • 4013364237766
 • 1 ks
 • 923 401
 • Produktový list      EN (PDF)
 • more

Pøíslušenství

DGP M – 100 kA N-PE ochranný modul s jiskřištěm

Ochranný modul N-PE lze použít pro všechna zařízení modulárního systému DEHNgap M.

Zobrazit specifikaciSkrýt specifikaci

Specifikace

Typ
Obj. è.
Nejvyšší provozní napětí AC (UC)
Váha
GTIN (EAN)
PU