BLITZDUCTOR ML4 BPD 24 pro systémy procesní automatizace

Nový modul z řady BLITZDUCTOR XT 

V automatizační technice a technice řízení procesů se pro komunikaci mezi řídícím systémem a senzory/aktory využívají různé technologie. DEHN nyní vyvinul nový modul ochrany přepětí určený speciálně pro digitální systémy (DI/DO).

automation technology

Kombinovaný svodič1 bleskového proudu a přepětí 1 BXT ML4 BPD 24 chrání 24 V DC rozhraní s uzemněným minusovým pólem.

DC systémy s baterií 24 V pro napájení digitálních vývodů vykazují v případě poruchy vysoký zkratový proud, což může vést k přetížení svodiče. 

Zkraty a poruchy zařízení – prevence poškození svodiče

Za účelem zabránění vzniku přetížení a výpadku svodiče je případný zkratový proud omezován PTC odpory v obvodu. Modul BXT ML4 BPD 24 je tak ideální pro elektrické obvody, kde zkratový proud v případě poruchy dosahuje až 40 A.

Kontrola svodiče bez přerušení provozu

Kontrola svodiče se provádí jednoduše a bez přerušení signálu pomocí kontrolního systému LifeCheck.

Kombinovaný svodič BLITZDUCTOR ML4 BPD 24 pro DC rozhraní 24 V 
  • u zkratových proudů do 40 A není nutné předjištění svodiče 
  • svodič lze používat i v rámci systémů s uzemněným minusovým pólem
  • nedochází k přetížení při poruše v signálovém obvodu
  • kontrola svodiče pomocí funkce LifeCheck 

    1 Typ svodiče TYPE 1 | P1